Muzyka połączyła pokolenia

Dodano: poniedziałek, 04 października 2010

Do niecodziennego spotkania pokoleń doszło podczas podsumowania pierwszej części projektu „Gminna Orkiestra Dęta” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarnowie. Zaproszono członków istniejącej przed laty orkiestry dętej strażackiej oraz ich rodziny, aby mogli powspominać tamte chwile a jednocześnie zobaczyć i posłuchać nowopowstałą młodzieżową orkiestrę dętą.

Ogromne wzruszenie zapanowało na sali Domu Kultury, kiedy zaproszeni goście mogli zobaczyć na prezentowanych materiałach archiwalnych siebie lub swoich bliskich podczas występów orkiestry strażackiej z lat 60 i 70. Następnie zagrała obecna orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Piotra Kopańskiego co wywołało kolejne chwile wzruszeń zarówno wśród rodziców młodych muzyków, jak też pozostałych zaproszonych gości. Krótka prezentacja multimedialna przedstawiła kolejne etapy realizacji projektu finansowanego ze środków PPWOW. Koordynator projektu Ewa Borończyk podziękowała za współpracę i pomoc wielu osobom, którzy z dobroci serca, z racji pełnionych funkcji, wygranych ofert itp. pomagali realizować zadania niezbędne w działaniu orkiestry. Wśród wymienionych była wójt Maria Morawska oraz jej współpracownicy a także dyrektorzy szkół, wolontariusze, prywatni przedsiębiorcy. Każde dziecko otrzymało paczkę niespodziankę oraz kalendarz z własnym wizerunkiem na 2011 r. Młodzi muzycy z orkiestry, którzy uczęszczają także do szkoły muzycznej i uczą się gry na innych instrumentach dali pokaz swych umiejętności grając po dwa utwory: na skrzypcach Wiktoria Korecka i Magdalena Bugała, na fortepianie Tomasz Białecki a najstarszy w orkiestrze Przemysław Sieroń uczeń szkoły średniej przedstawił własny zespół muzyczny „Kasaraba”, który zachęcał wszystkich do zabawy. Zgodnie z założeniami projektu orkiestra młodzieżowa działa nadal i przygotowuje się do kolejnego występu tym razem w Łodzi.

Kilka dni wcześniej, także w Domu Kultury został podsumowany projekt „Klub Aktywnego Seniora” działający również przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Seniorzy oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć półtoragodzinną prezentację multimedialną przygotowaną przez Tomasza Borończyka z działalności Klubu, który mimo krótkiego okresu istnienia tak wiele zdziałał. Padły z ust koordynatora podziękowania, wręczono dyplomy i pamiątkowe kubeczki dla najbardziej aktywnego seniora Pana Włodzimierza Szafinskiego oraz Urszuli Aleksandrowicz, Elżbiety Bakalarz , Grażyny Szafińskiej i wielu innych, którzy brali aktywny udział we wszystkich spotkaniach Klubu. Działalność Klubu będzie kontynuowana, czego dowodem jest ogromne zainteresowanie ze strony seniorów i umówione kolejne spotkanie 4 października Podsumowując oba projekty można śmiało stwierdzić, że spowodowały pobudzenie aktyw ności mieszkańców gminy w kierunku rozwijania zainteresowań i uzdolnień muzycznych i kulturalnych.. Zachęciły do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym żarnowskiej gminy.

Koordynator E.B.