Nabór wniosków na uzyskanie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 02 lutego 2021

Wójt Gminy Żarnów informuje o trwającym naborze wniosków na uzyskanie dotacji w 2021 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żarnów. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu (eternitu) z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 01 marca 2021 roku w następujących formach:

  1. osobiście – Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26 – 330 Żarnów – biuro podawcze
  2. e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego wniosku)sekretariat@zarnow.eu

Do wniosku należy dołączyć dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD) lub wysłać na adres e-mailowy: inwestycje@zarnow.eu (należy podpisać wysyłane zdjęcie nazwiskiem oraz adresem osoby wysyłającej) w postaci aktualnych, kolorowych zdjęć obiektów, na których planowany jest demontaż wyrobów zawierających azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (w przypadku zbierania już zdemontowanych wyrobów azbestowych).

Bardzo serdecznie zapraszamy…

 

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości (DOC | PDF)