Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania „U Źródeł”

Dodano: wtorek, 28 marca 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.5 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym

1.1.6 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym

1.2.6 Podejmowanie działalności gospodarczej

1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z ogłoszeniami nr 1/2017, nr 2/2017, nr 3/2017 i nr 4/2017. Więcej informacji, wzory formularzy wniosków i instrukcje dostępne na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRÓDEŁ”.