Najlepsi uczniowie żarnowskich szkół w roku szkolnym 2010/2011

Dodano: niedziela, 21 sierpnia 2011

1 września 2011 roku rozpocznie się nowy rok szkolny 2011/2012. Kilkuset uczniów i słuchaczy podejmie naukę w dwóch szkołach podstawowych, gimnazjum i Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie. Wśród nich są także ci najlepsi, z których wszyscy jesteśmy bardzo dumni i na których bardzo liczymy w przyszłości. Co prymusi są naszą dumą, chlubą i nadzieją. Zapewne kiedyś rozsławiać będą naszą ziemię. Aby ich do tego stale zachęcać – na prośby internautów i naszych stałych czytelników – zdecydowaliśmy się zaprezentować imiona i nazwiska najlepszych uczniów (otrzymujących cenzurki z biało-czerwonym paskiem), ale także wszystkich tych, osiągających bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (w starszych klasach SP w Żarnowie i Klewie oraz gimnazjum – przy imionach i nazwiskach najlepszych uczniów, podajemy średnie ocen uzyskanych z wszystkich przedmiotów). Oto spis najlepszych w roku szkolnym 2010/2011…

Osiągnięcia uczniów – na podstawie informacji, uzyskanych od dyrektorów szkół…

Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

 • Klasa Ia – Aleksandra Mika, Wiktor Świątek, Zuzanna Mijas, Marta Krzywkowska, Jakub Baranowski, Aleksandra Rek i Kinga Borończyk.
 • Klasa Ib – Aneta Góral, Kacper Kamiński, Jakub Malkowski, Julia Snochowska, Wojciech Szymaszek, Aleksandra Wójcik, Kinga Wnuk, Ewa Kręzel i Julia Łyda.
 • Klasa IIa – Kacper Leśniewski, Weronika Pytlos i Jan Owczarek.
 • Klasa IIb – Kamila Jaworska, Kamil Salamaga i Karolina Fidelus.
 • Klasa IIIa – Jakub Mijas, Karol Juźwik, Marta Ciach, Sylwia Ciach, Dominik Wieczorek i Dominika Karpińska.
 • Klasa IIIb – Natalia Gawryś i Maciej Burakowski.
 • Klasa IIIc – Wiktoria Fornal, Adam Głuszek, Magdalena Jakubowska, Kinga Piekielnik, Radosław Bildziukiewicz i Paulina Serafin.
 • Klasa IVa – Kacper Szeląg (5,11), Bartosz Agatowski (5,2), Artur Grzybowski (5,2), Kamil Kania (4,9) i Daniel Kmiecik (4,8).
 • Klasa IVb – Magdalena Drynkowska (5,2), Paulina Słowicka (5,2), Aleksandra Malkowska (5,0), Patrycja Kowalska (4,8), Anna Świątek (4,8) i Dawid Rupniewski (4,8).
 • Klasa IVc – Rafał Kmiecik (5,2) i Piotr Kubiszewski (5,1).
 • Klasa Va – Katarzyna Jaworska (5,09), Agnieszka Snochowska (5,09), Paulina Owczarek (4,90) i Kacper Słodkowski (4,81).
 • Klasa Vb – Tomasz Białecki (5,27) i Patrycja Twardowska (5,09).
 • Klasa Vc – Mateusz Kubiszewski (5,27), Wiktoria Korecka (5,18), Jan Piekutowski (5,09), Natalia Brzozowicz (5,00), Dominika Ciszek (5,0), Sylwia Podgrocka (4,91), Paulina Otwinowska (4,82) i Aleksandra Wach (4,82).
 • Klasa VIa – Magdalena Grzybowska (5,18), Aleksandra Szczepocka (5,18), Karolina Kania (5,00) i Izabela Zięba (4,90).
 • Klasa VIb – Dominika Sołtys (5,18), Paulina Ubysz (5,18), Agata Szymczyk (5,09) i Natalia Laskiewicz (4,90).
 • Klasa VIc – Arkadiusz Jakubowski (5,36), Szymon Kubiszewski (5,36) i Grzegorz Gorzela (4,81).

Arkadiusz Jakubowski i Szymon Kubiszewski to ex aequo najlepsi absolwenci szkoły, uhonorowani przez głównych sponsorów szkoły – Beatę i Jacka Lasotów, a także przewodniczącego Rady Gminy w Żarnowie, wójta gminy Żarnów i Radę Rodziców. Za działalność społeczną wyróżnienie otrzymała Karolina Kania, za największą ilość dodatnich punktów z zachowania – Aleksandra Szczepocka, a za pracę w Samorządzie Uczniowskim – Arkadiusz Jakubowski, Natalia Laskiewicz, Agata Szymczyk, Rafał Bociek i Izabela Kwiecień.

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w szkole: 1-2. Aleksandra Szczepocka i Agata Szymczyk (po 36pkt.), 3-4. Magdalena Grzybowska i Arkadiusz Jakubowski (po 35 pkt.), 5-6. Grzegorz Gorzela i Szymon Kubiszewski (po 34 pkt.), 7-8. Dominika Sołtys i Paulina Ubysz (po 33pkt.), 9. Karolina Kania– 31 pkt., 10-12. Tomasz Stańczyk, Jan Kupis i Daria Stępień (po 30 pkt.).

Szkoła Podstawowa w Klewie

 • Klasa I – Miłosz Wiatr, Maja Jęcek i Marta Kaczmarek.
 • Klasa II – Wiktoria Mikuła, Karolina Jęcek i Justyna Jęcek.
 • Klasa III – Wiktor Gutowski.
 • Klasa IV – Ewelina Franczak (5,0), Agnieszka Kazuła (5,0), Klaudia Ślusarczyk (4,9), Martyna Szulc (4,8).
 • Klasa V – Partycja Jędrzejczak (5,27 – nagroda wójta gminy za najwyższa średnią ocen w szkole) i Bartosz Gilewski (4,81).
 • Klasa VI – Sylwia Michałowicz (5,18 – najlepsza absolwenta szkoły, uhonorowana przez sponsorów Monikę i Dariusza Jędrzejczaków oraz wójta gminy Żarnów), Martyna Rabęda (5,00), Justyna Szulc i Marta Tomaszkiewicz (za 100% frekwencję).

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w szkole: 1. Michał Fidelus (33 pkt.), 2. Martyna Rabęda (30 pkt.), 3. Kacper Smak (29 pkt.)., 4. Sylwia Michałowicz (27 pkt.), 5-6. Justyna Szulc i Rafał Laszczyk (po 26 pkt.).

Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej

Gimnzajum

 • Klasa IIa – Izabela Juźwik (5,25), Kamila Wójcik (5,00), Szymon Nowak (5,00), Marcin Mądrala (4,75), Konrad Piotrowski i Adam Wrzosek.
 • Klasa Ia – Michał Wilk (5,07), Patrycja Sapelecki (5,00), Ewa Jaworska (4,88), Karolina Wieczorek, Joanna Salamaga i Alicja Jończyk (nagrodzona za 100% frekwencję).
 • Klasa Ib – Ewelina Wójcik (5,07), Bartłomiej Wójcik (4,93), Anna Ciołkiewicz (4,87), Adam Juźwik (4,80), Karolina Kowalczyk i Agata Kędziora (nagrodzona za 100% frekwencję).
 • Klasa Ic – Julia Gołąb (5,13), Paweł Aleksandrowicz (5,00), Marek Borończyk (5,00) Justyna Brzozowicz (4,87), Robert Krzywkowski (4,75), Kacper Król, Ewelina Wolska i Karolina Ruszkiewicz.
 • Klasa Id (Klew) – Joanna Antos, Kinga Szymanek i Patrycja Jończyk.
 • Klasa IIb – Justyna Głowa (5,31), Sebastian Szewczyk (5,25), Dominika Kantor (4,88; dodatkowo nagrodzona za 100% frekwencję), Iwona Brzeska (4,75), Iwona Jakóbczyk i Weronika Jurek.
 • Klasa IIc – Marcin Spasiński (5,06), Izabela Bugała (5,00), Mateusz Jędrasik (4,88), Ewelina Rudnik (4,81), Adam Stańczyk (4,81), Agnieszka Pacyniak i Aleksandra Wieczorek.
 • Klasa IId (Klew) – Agata Kowalczyk (4,81).
 • Klasa IIIa – Angelika Mizera (5,25), Ewa Pacała (5,12), Michał Jakóbczyk (5,00; dodatkowo nagrodzony za 100% frekwencję), Dawid Skibiński (5,00), Łukasz Nowak (4,93; dodatkowo nagrodzony za 100% frekwencję w okresie trzech lat nauki w gimnazjum!), Anna Szczepocka (4,81), Anna Szeląg i Ewelina Jędrzejczyk (nagrodzona za 100% frekwencję).
 • Klasa IIIb – Ilona Cisowska (5,06), Karolina Szkatulnik (5,06) i Mateusz Słodkowski (4,81).
 • Klasa IIIc – Iwona Mularczyk (5,75; najlepsza absolwentka szkoły, laureatka nagrody im. gen. Kazimierza „Bończy” Załęskiego, ufundowanej przez Janusza Górczyńskiego ze Szwecji), Karolina Kupis (5,37; trzecia najlepsza absolwentka szkoły, laureatka nagrody wójta gminy Żarnów), Jakub Stańczyk (5,25), Michał Spasiński (5,06), Rafał Bielecki (4,87), Michał Roszkowski (4,75) i Joanna Spasińska.
 • Klasa IIId (Klew) – Honorata Kubat (5,50; druga najlepsza absolwentka szkoły, laureatka nagrody przewodniczącego Rady Gminy w Żarnowie), Martyna Jasion (5,19) i Partycja Antos (5,12).

Wzorem ubiegłego roku podajemy również klasyfikację uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w egzaminach gimnazjalnych (kolejno – egzamin z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, a także – wyniki łączne ze wszystkich egzaminów):

 • Egzamin z przedmiotów humanistycznych: 1. Iwona Mularczyk (42 pkt.); 2-3. Angelika Mizera i Honorata Kubat (po 40 pkt.); 4-5. Ewa Pacała i Karolina Kupis (po 39 pkt.); 6-7. Michał Jakóbczyk i Jakub Stańczyk (po 38 pkt.).
 • Egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: 1. Iwona Mularczyk (44 pkt.); 2. Dawid Skibiński (42 pkt.); 3. Honorata Kubat (41 pkt.); 4-5. Michał Jakóbczyk i Jakub Stańczyk (po 40pkt.); 6. Karolina Szkatulnik (38 pkt.)
 • Egzamin z języka angielskiego: 1-2. Ewa Pacała i Anna Szczepocka (po 50 pkt. – max); 3. Angelika Mizera (49 pkt.); 4. Iwona Mularczyk (46 pkt.); 5-6. Patrycja Antos i Honorata Kubat (po 45 pkt.)

Łączne wyniki z egzaminu gimnazjalnego (nieoficjalne): 1. Iwona Mularczyk (razem 132 pkt.); 2-3. Honorata Kubat i Ewa Pacała (po 126 pkt.); 4. Angelika Mizera (125 pkt.); 5. Michał Jakóbczyk (118 pkt.); 6-7. Anna Szczepocka i Karolina Szkatulnik (po 117 pkt.). 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Klasa I (fryzjer) – Paulina Ciach i Dorota Wilk.
 • Klasa III (wielozawodowa) – Piotr Fidelus (4,80; najlepszy absolwent ZSZ, uhonorowany nagrodą Starosty Opoczyńskiego), Aneta Ciach, Martyna Zielińska i Izabela Matusiak.

Technikum

 • Klasa I (technik obsługi turystycznej) – Aleksandra Palus i Ewa Kowalska.
 • Klasa III (technik informatyk) – Krzysztof Kubat i Grzegorz Nowacki.
 • Klasa IV (technik ekonomista) – Gabriela Waszczyk, Karolina Leśniak, Agnieszka Sędek i Joanna Świątek.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • Klasa II (technik administracji) – Wiesława Cukrowska, Beata Fornal i Barbara Miśkiewicz.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Klasa III – Teresa Cal, Urszula Pecyna, Edyta Woźniak, Aneta Kosada, Beata Stańczyk i Piotr Woźniak.

Najlepsze wyniki z egzaminu dojrzałości osiągnęli: Mateusz Mazur, Magdalena Ciach, Karolina Leśniak i Damian Cukrowski (wszyscy kl. IV technikum) oraz Beata Stańczyk (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych).