Władysław Lorek awansowany na kolejny stopień oficerski

Dodano: poniedziałek, 22 sierpnia 2011

We wtorek 28 czerwca 2011 r. podczas VII sesji Rady Gminy w Żarnowie, kombatantowi Władysławowi Lorkowi – członkowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uroczyście wręczono akt mianowania na kolejny stopień oficerski porucznika.

Uhonorowano żołnierza Armii Krajowej, mieszkańca wsi Soczówki w gminie Żarnów, która ma …92 lata. W uroczystości, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy uczestniczyli m.in.zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi – płk Zbigniew Zaręba, mjr Aleksander Kurek z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, Komendant Powiatowej Policji w Opocznie – insp. Janusz Myga wraz ze swoim zastępcą podinsp. Dariuszem Szulcem, a także komendant Komisariatu Policji w Paradyżu podinsp. Wiesław Kuśmierczyk. Świadkami podniosłego wydarzenia byli także radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, szkół, instytucji, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących w gminie Żarnów. Po powitaniu zebranych gości i zaprezentowaniu celu ich wizyty, zaproszono p. Lorka do uroczystego odebrania aktu mianowania na stopień porucznika. Wyciąg z postanowienia Prezydenta RP o nadaniu stopnia oficerskiego odczytał płk Zbigniew Zaręba, a mjr Aleksander Kurek wręczył akt mianowania. Wójt Krzysztof Nawrocki w imieniu wszystkich zgromadzonych złożył urodzonemu w 1919 roku, sędziwemu, ale będącemu w bardzo dobrej formie fizycznej kombatantowi, najserdeczniejsze gratulacje i życzył dalszych, długich lat zdrowia, szczęścia i radości. Wręczając kwiaty zapewnił, że idee AK w żarnowskim społeczeństwie są stale pielęgnowane, a pamięć o chlubnych dokonaniach partyzantów nigdy u nas nie zaginie.