Nasi uczniowie nagrodzeni w Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej w Radomiu

Dodano: sobota, 28 maja 2011

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odbył się  finał VIII Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ” zorganizowanego przez Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej. Celem Konkursu było patriotyczne zainspirowanie młodego pokolenia Polaków, pogłębienie tożsamości i świadomości narodowej oraz miłości do Ojczyzny. Uczestnictwo w konkursie sprzyjało pogłębieniu znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji na przestrzeni dziejów. W tym roku konkurs odbywał się w 7 regionach diecezji radomskiej. Eliminacje regionalne odbyły się również w Opocznie. Zostały one zorganizowane przez biuro posła na Sejm RP Roberta Telusa, NSZZ „Solidarność” oraz miejscowy oddział Akcji Katolickiej. Kilkoro naszych reprezentantów zostało w Opocznie wyróżnionych. W kategorii „Poezja patriotyczna” klas IV-VI wielki sukces odniosła Aleksandra Szczepocka ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, która zajęła I miejsce, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych III miejsce zajęła Paulina Wójcik, uczennica technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Obydwie uczennice są mieszkankami Miedznej Murowanej. W kategorii „Pieśń patriotyczna” I miejsce zajęła Paulina Marcinkiewicz, mieszkanka Zdyszewic, kształcąca się również w technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. W konkursie regionalnym w Opocznie wyróżniony został Krystian Jurek z Antoniowa, który na co dzień jest uczniem Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Przewodniczącym komisji konkursu w Opocznie był ks. Sylwester Jończyk.Finał diecezjalny w Radomiu był bardzo emocjonujący, a start w nim dla dwóch naszych reprezentantek był szczęśliwy. Miło nam zakomunikować, iż II miejsce w kategorii „Poezja patriotyczna” klas IV-VI zajęła Aleksandra Szczepocka (SP Żarnów), a wyróżnienie w kategorii „Pieśń patriotyczna” zostało przyznane Paulinie Marcinkiewicz z ZSP nr 1 w Opocznie.Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy…