Ważne dla osób bezrobotnych

Dodano: piątek, 27 maja 2011

Urząd Gminy w Żarnowie aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i Starostwem Powiatowym w Opocznie. W pokoju nr 17 (parter budynku) – co kwartał, przez kolejno następujące po sobie 8 dni roboczych, odbywa się rejestracja bezrobotnych. Najbliższe dyżury odbywać się będą w czerwcu, a następne we wrześniu i grudniu 2011 roku.

Podajemy terminy, w których osoby zarejestrowane jako bezrobotne, a potwierdzające chęć podjęcia pracy z terenu gminy Żarnów, powinny uczestniczyć w spotkaniu z inspektorem Powiatowego Urzędu Pracy

03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 i 14 czerwca 2011 roku

02, 05, 06, 07, 08, 09, 12 i 13 września 2011 roku

01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 i 12 grudnia 2011 roku

Dyżury odbywają się zawsze od godz. 9°° do godz. 14°°.