Nieodpłatna pomoc prawna dla Mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 14 czerwca 2018

Poniżej prezentujemy informację na temat możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Przypominamy, iż jeden z punktów udzielania pomocy jest czynny jest w Urzędzie Gminy w Żarnowie w każdy Poniedziałek w godz. 09.00-13.00.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonych plakatów. Kliknij aby powiększyć…

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:
– oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
– ważnej Karty Dużej Rodziny,
– zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
– dowodu tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat,
– oświadczenia, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
– dokumentu potwierdzającego ciążę.