Podpisanie umowy na dofinansowanie sprzętu dla jednostek OSP

Dodano: czwartek, 14 czerwca 2018

W dniu 8 czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy z udziałem Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości działającego na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości. Umowę w imieniu Gminy Żarnów podpisali Wójt Gminy dr Krzysztof Nawrocki oraz Skarbnik Gminy Edyta Belica. W spotkaniu uczestniczył także Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

Dofinansowanie pozyskane w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB) zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarnów – OSP Żarnów, OSP Skórkowice oraz OSP Chełsty.
Przyznana dotacja w wysokości 47 916,00 zł stanowi 99% całkowitych kosztów projektu. Jego realizacja odbędzie się w tym roku.