Nieodpłatna Pomoc Prawna dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: niedziela, 20 grudnia 2015

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych już od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnione osoby będą mogły otrzymać pomoc w zakresie m.in.: sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, uzyskają informację o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach. Adwokat lub radca prawny wskaże nam ponadto sposób rozwiązania problemu prawnego, a także pomoże w sporządzeniu pisma z wyłączeniem pisma procesowego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Na terenie Gminy Żarnów nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w siedzibie Urzędu Gminy ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów w poniedziałki w godzinach 900 – 1300 , pok. nr 5 (I piętro). Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy…

Szczegóły dotyczące warunków i zakresu, przysługiwania nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

grafika2-1