Nowa taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 04 listopada 2022

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Gmina Żarnów informuje, iż na podstawie decyzji Nr WA.RZT.70.25.2022/5 z dnia 11.07.2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żarnów.

Mając na uwadze dobro mieszkańców, ich ochronę przed wzrostami cen za 1 m3 dostarczonej wody i za 1 m3 odprowadzanych ścieków w okresie obowiązywania nowej taryfy, Rada Gminy Żarnów w dniu 29 września 2022 r. podjęła Uchwałę Nr XLV/320/2022 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Żarnów.

Część opłat z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców, zostanie pokryta ze środków finansowych Gminy Żarnów.

Stawki netto opłaty za pobór wody i odprowadzenia ścieków (zł/m3) do 31 grudnia 2023 roku.

  Poprzednia stawka Od
13.08.2022 r.
do
31.12.2022 r.
Od
01.01.2023 r.
do
31.12.2023
Pobór wody 2,80 zł 3,24 zł
(po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 0,49 zł)
3,24 zł
(po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 0,22 zł)
Odprowadzanie ścieków 3,70 zł 4,26 zł
(po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 2,92 zł)
4,26 zł
(po uwzględnieniu dopłaty w wysokości 2,87 zł)

Do opłaty zostaje doliczona opłata abonamentowa w wysokości 1,40 zł netto miesięcznie. Do faktur wystawionych po 13 sierpnia 2022 r. będą wystawiane faktury korygujące.

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Przypominamy, że wysokość taryfy ustalana jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kliknij, aby powiększyć…

Nowa taryfa wodna

Woda