Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: piątek, 28 października 2022

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Lokalna Grupy Działania – U Źródeł” w Modliszewicach, które odbędzie się w środę, 2 listopada 2022 r. w Domu Kultury w Żarnowie, ul Opoczyńska 5, godz. 10:00 – 11:30.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji publicznych.

LGD "U Źródeł" w Modliszewicach

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów