Nowe okręgi i obwody wyborcze w Gminie Żarnów

Dodano: wtorek, 04 marca 2014

W maju 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a w listopadzie 2014 roku – wybory samorządowe. W związku z organizacją tych ostatnich, Gmina Żarnów została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Każdy wyborca będzie wybierał tylko jednego, a nie dwóch lub trzech radnych gminnych, jak do tej pory bywało w większości okręgów. Poza tym, będzie dokonywał wyboru radnego powiatu opoczyńskiego i radnego województwa łódzkiego, a także wójta Gminy Żarnów. Stosowne uchwały o zmianach obwodów do głosowania w gminie, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, podjęła Rada Gminy w Żarnowie w dniach 30 listopada 2012, 30 grudnia 2013 roku i 4 marca 2014 roku.

W skład okręgu wyborczego nr 1 wchodzą ulice w Żarnowie: 17-go stycznia, Cicha, Konecka, pl. 900-lecia, Powstańców Wielkopolskich, Targowa, Topolowa, Źródlana, Krótka, Górnicza, Sielecka i Wiatrakowa. W skład okręgu wyborczego nr 2 zaliczono ulice w Żarnowie: Opoczyńska, Piotrkowska, pl. Piłsudskiego, Strażacka, Szeroka, Szkolna, Wolności i Składowa. Okręg wyborczy nr 3 stanowią również ulice w Żarnowie: Leśna, Osiedla Bartoszewicza, Polna, Przedborska, Wesoła, Zielona i Spacerowa. Okręg wyborczy nr 4 to Nowa Góra, Paszkowice i Sielec. W skład okręgu wyborczego nr 5 wchodzą Chełsty, Adamów, Antoniów, Jasion, Kamieniec, Malenie, Marcinków, Siedlów i Tomaszów. Okręg wyborczy nr 6 to Skórkowice, Skumros i Poręba. Okręg wyborczy nr 7 stanowią Ruszenice, Ruszenice – Kolonia, Klew, Klew – Kolonia, Ławki, Młynek, Afryka i Dąbie. Okręg wyborczy nr 8 to Zdyszewice, Widuch i Dłużniewice. W skład okręgu wyborczego nr 9 wchodzą miejscowości Pilichowice i Myślibórz. Okręg wyborczy nr 10 to Trojanowice i Budków. Do okręgu wyborczego nr 11 zaliczono miejscowości Straszowa Wola i Topolice, a do okręgu wyborczego nr 12 wchodzi Miedzna Murowana z ulicami: Brzozową, Polną, Spacerową, Topolową, Złotą, Bankową, Główną, Ogrodową, Opoczyńską, Słoneczną, Wysoką, Kościelną, Zieloną i Leśną. Okręg wyborczy nr 13 to Niemojowice, Nadole i Bronów (od nr 12 do 37A). W skład okręgu wyborczego nr 14 wchodzą Soczówki i Bronów (od nr 1 do nr 11), a w skład okręgu wyborczego nr 15 – miejscowości Malków, Wierzchowisko i Grębenice.

W porównaniu z dotychczasową ordynacją wyborczą i utrwalonym w świadomości społecznej systemem, uchwałą Rady Gminy z 30 listopada 2012 roku częściowo zmieniono i zwiększono ilość miejsc do głosowania – siedzib obwodowych komisji wyborczych. Gminę podzielono na 9 obwodów do głosowania, w tym 7 obwodów dwumandatowych, jeden – jednomandatowy (Chełsty) i jeden zamknięty (dla pensjonariuszy DPS w Niemojowicach). W skład I obwodu głosowania w Żarnowie (811 mieszkańców w 2012 roku) wchodzą okręgi 3 i 4, a siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, ul. Przedborska 10. W skład II obwodu do głosowania w Żarnowie (817 mieszkańców) wchodzą okręgi 1 i 2, a miejscem do głosowania będzie Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie, ul. Polna 1. W skład III obwodu do głosowania w Żarnowie (810 mieszkańców) wchodzą okręgi nr 10 i 13, a siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie Dom Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5. W skład IV obwodu do głosowania w Chełstach (456 mieszkańców) wchodzi okręg nr 5, a miejscem do głosowania będzie remiza OSP w Chełstach. V obwód głosowania w Skórkowicach (920 mieszkańców) stanowią okręgi nr 6 i 7, a siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie remiza OSP w Skórkowicach. W skład VI obwodu do głosowania w Soczówkach (683 mieszkańców) wchodzą okręgi nr 14 i 15, a miejscem do głosowania będzie Dom Ludowy w Soczówkach. VII obwód do głosowania w Miedznej Murowanej (970 mieszkańców) stanowią okręgi 11 i 12, a siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie Wiejski Dom Kultury w Miedznej Murowanej. W skład VIII obwodu do głosowania w Zdyszewicach (716 mieszkańców) wchodzą okręgi 8 i 9, a miejscem do głosowania będzie remiza OSP w Zdyszewicach.

IX zamkniętym obwodem do głosowania będzie Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach, w którym będą głosować wyłącznie jego mieszkańcy. Został on ostatnio ustanowiony uchwałą Rady Gminy w Żarnowie, przyjętą w dniu 4 marca 2014 roku. Wszystkie uchwały Rady Gminy w Żarnowie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwową Komisję Wyborczą i Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.