Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 03 marca 2014

Od 1 lipca 2013 roku, po wejściu w życie nowej ustawy, zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego dnia Gmina Żarnów została podzielona na trzy rejony, z których wywożone są odpady przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie.

Rejon I to miejscowości: Miedzna Murowana, Straszowa Wola, Nadole, Topolice, Budków, Trojanowice, Dłużniewice, Zdyszewice i Pilichowice. W tym rejonie zmieszane odpady komunalne są wywożone w II czwartek miesiąca, a posegregowane – w II czwartek miesiąca w miesiące parzyste.

Rejon II to miejscowości Adamów, Afryka, Antoniów, Chełsty, Dąbie, Jasion, Klew, Klew – Kolonia, Ławki, Malenie, Marcinków, Młynek, Myślibórz, Nowa Góra, Paszkowice, Ruszenice, Ruszenice – Kolonia, Sielec, Siedlów, Skórkowice, Skumros, Tomaszów, Widuch i Poręba. W rejonie II zmieszane odpady komunalne są wywożone w III czwartek miesiąca, a posegregowane – w III czwartek miesiąca w miesiące parzyste. Odbiór odpadów przypadający na dzień 19.06.2014 r. (Boże Ciało) został przełożony na 11.06.2014 r.

Rejon III to miejscowości Malków, Wierzchowisko, Grębenice, Soczówki, Bronów, Niemojowice i Żarnów. Zmieszane odpady komunalne są wywożone w IV czwartek miesiąca, a posegregowane – w IV czwartek miesiąca w miesiące parzyste. Odbiór odpadów przypadający na 25.12.2014 r. (Boże Narodzenie) przełożono na 29.12. 2014 r.

Odpady wielkogabarytowe będą wywożone wraz z odpadami komunalnymi w dniach 11.09.2014 r. (rejon I), 18.09.2014 r. (rejon II) i 25.09.2014 r. (rejon III). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obok oczyszczalni ścieków w Żarnowie (ul. Składowa) jest w trakcie przygotowań. Odbiór odpadów z PSZOK-u odbywać się będzie w IV czwartek miesiąca w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach od kwietnia do października 2014 roku. Zużyte baterie i akumulatory odbierane będą w dniu odbioru odpadów z PSZOK-u. Odbiór odpadów komunalnych z punktów umieszczonych przy budynkach użyteczności publicznej odbywa się w dniu wywozu, zaplanowanym dla poszczególnego rejonu Gminy Żarnów.