Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 03 marca 2014

Na terenie Gminy Żarnów funkcjonuje wiele stowarzyszeń mieszkańców. Pełnią one ważną rolę społeczną. Wraz z sołtysami, radami sołeckimi i kierownictwem jednostek OSP, wspierają one gminny samorząd w realizacji wielu zadań. Oto ich spis (wraz z danymi personalnymi statutowych władz):

Stowarzyszenie Straszowanki w Straszowej Woli (prezes – Krystyna Świątek, wiceprezes – Jadwiga Cisowska, członkinie zarządu: Agnieszka Słowicka, Wioleta Snochowska, Zofia Wilk; komisja rewizyjna: Barbara Wojdała, Katarzyna Dolot, Marta Wójcik); Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 18 plus w Skórkowicach (prezes – Krystyna Zdun, wiceprezes – Grażyna Gralec, członkinie zarządu – Marianna Potocka, Teresa Kaczmarek, Lucyna Łakomska, komisja rewizyjna: Zofia Kaczmarek, Teresa Jasion, Elżbieta Szymczyk); Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Znad Czarnej w Zdyszewicach (prezes – Marzena Pacyniak, wiceprezes – Aneta Śpiewak, członkinie zarządu – Beata Marcinkiewicz, Anna Olesińska, Bernadeta Gąsiorowska; komisja rewizyjna: Barbara Szczegielniak, Danuta Jaworska, Grażyna Brzeska); Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice w Trojanowicach (prezes – Sylwia Biegała, wiceprezes – Jolanta Baranowska, członkowie zarządu – Anna Łabuzińska, Elżbieta Twardowska, Jadwiga Smyk, Krzysztof Smak, Marcin Baranowski; komisja rewizyjna: Henryk Ciach, Jadwiga Michalczyk, Anna Brzeska); Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Soczówki w Soczówkach (prezes – Katarzyna Szmelter, wiceprezes – Dorota Malkowska, członkinie zarządu – Dorota Szmelter, Elżbieta Borończyk, Teresa Zięba; komisja rewizyjna: Magdalena Zięba, Małgorzata Górska, Anna Lichota); Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków w Malkowie (prezes – Ewa Głodowska, wiceprezes – Marianna Trojanowska, członkowie zarządu – Mirosław Gierczak, Teresa Usińska, Genowefa Prasał; komisja rewizyjna: Ireneusz Głodowski, Alina Fornalczyk, Agnieszka Gierczak); Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie (prezes – Elżbieta Bakalarz, wiceprezes – Emilia Zelga, członkowie zarządu – Elżbieta Białecka, Sylweryneusz Dylewski, Marcin Baranowski; komisja rewizyjna: Małgorzata Ciszek, Elżbieta Gorycza, Monika Szeląg); Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury w Miedznej Murowanej (prezes – Genowefa Czajkowska, wiceprezes – Renata Cisowska, członkowie zarządu – Renata Gwadera, Aneta Baran, Ewelina Skrzypek; komisja rewizyjna: Anna Galant, Aleksandra Karasińska, Renata Gwadera); Klub Sportowy Kasztelan Żarnów (prezes – Adam Kmiecik, wiceprezes – Waldemar Nowakowski, członkowie zarządu – Konrad Zwierzyński, Franciszek Brzozowicz, Krzysztof Stańczyk, Wiesław Rataj, Marcin Sieroń, Marek Sieroń, Maria Morawska; komisja rewizyjna: Paweł Głuszek, Karol Brzozowicz, Michał Lorek; Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Żarnowie (prezes – Włodzimierz Szafiński, wiceprezes – Maria Morawska, członkowie zarządu – Zdzisława Kowalska, Tatiana Kosylak, Krystyna Nojek, Barbara Dukat, Grażyna Szafińska, Małgorzata Podlewska, Leszek Kurp; komisja rewizyjna – Małgorzata Meusiak; Elżbieta Dziuba, Ewa Borończyk, Urszula Jędrasik, Stefan Grabski; Sąd Koleżeński – Jadwiga Kozak, Danuta Głowa; Waldemar Pasula, Elżbieta Ciszek, Grażyna Smak. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Międzygminny w Żarnowie (prezes – Urszula Matyjaśkiewicz, wiceprezes – Ewa Kubała, członkowie zarządu – Danuta Głowa, Adam Bociek, Barbara Kowalska, Joanna Grodzicka, Sławomir Kmiecik, Anna Stańczyk, Bernarda Kusiak; komisja rewizyjna – Eliza Nawrocka, Joanna Burakowska, Małgorzata Juźwik; Klub Aktywnego Seniora w Żarnowie (prezes – Urszula Aleksandrowicz, członkowie zarządu – Urszula Jędrasik, Elżbieta Bakalarz; komisja rewizyjna: Elżbieta Dziuba, Janina Szczegielniak, Jadwiga Kozak); Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie (prezes – Tatiana Kosylak, wiceprezes – Magdalena Polak, członkowie zarządu – Irena Piekutowska, Monika Brzozowicz, Bogusława Wiaderna; komisja rewizyjna – Barbara Kornecka, Barbara Piekutowska, Urszula Jędrasik; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Opoczno, Sekcja Trojanowice (prezes – Jacek Świąder, sekretarz – Piotr Kumor, skarbnik – Witold Twardowski); Rejonowe Koło Pszczelarzy w Żarnowie (prezes – Jan Marcinkiewicz, sekretarz – Józef Biniek, skarbnik – Paweł Borończyk; komisja rewizyjna – Roman Wiaderny, Stanisław Kantor); Fundacja Aktywni Społecznie w Bronowie (prezes – Anna Agatowska, wiceprezes – Sylwia Kamińska); Stowarzyszenie PROREW w Kielcach (prezes – Marcin Agatowski, wiceprezes – Renata Miszczuk).

Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Żarnów jest bardzo duża. Niniejsze zestawienie uzupełniają dane personalne rad sołeckich 30 sołectw w gminie (zamieszczone na stronie internetowej gminy i w nr 17 NICOLAUSA), a także składy zarządów i komisji rewizyjnych jednostek OSP (o czym również na stronie gminy). W najbliższym czasie powstaną kolejne stowarzyszenia w kilku miejscowościach gminy, o których wkrótce napiszemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy mieszkańców Gminy Żarnów do aktywności…

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found