Węzeł dystrybucyjny Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatyczne w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 03 marca 2014

W latach 2014 – 2015 w Gminie Żarnów będzie realizowany etap budowy Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Projekt polegał będzie na utworzeniu sieci szerokopasmowego dostępu do internetu, realizowanego w technologii światłowodowej. Przy ulicy Strażackiej w Żarnowie, na obszarze 2 arów, za remizą OSP powstanie centrala kontenerowa, będąca siedzibą jednego z kilku węzłów dystrybucyjnych w regionie (na terenie powiatu taki obiekt powstanie również w miejscowości Poświętne). Obecnie mieszkańcy gminy mają ograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu, dostarczanego do domów zarówno drogą kablową, jak i bezprzewodową.

Obecnie, można pokusić się nawet o stwierdzenie, iż teraz gmina Żarnów jest „białą plamą” w zakresie szybkiego dostępu do sieci. Po licznych i żmudnych negocjacjach, władze samorządowe gminy podpisały porozumienie, a Rada Gminy w Żarnowie podjęła stosowną uchwałę o wydzierżawieniu części gminnej działki na ten cel. Należy przypomnieć, iż w 2011 roku nastąpiła kompleksowa informatyzacja Urzędu Gminy w Żarnowie i wdrożenie tzw. e-usług. Realizacja węzła ŁRST w Żarnowie przyczyni się do zwiększenia walorów promocyjnych i konkurencyjności gminy, w której wszyscy zainteresowani będą mieć takie możliwości pracy z netem, jak w głównych ośrodkach miejskich w Polsce.