O bezpieczeństwie w placówkach oświatowych w Gminie Żarnów…

Dodano: piątek, 30 stycznia 2015

Ferie to czas odpoczynku i relaksu. Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole, jak i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniu 28 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z reprezentantami Komendy Powiatowej Policji w Opocznie na temat „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”.

Spotkanie zorganizowała pedagog Anna Stańczyk. Najpierw uczniowie klasy IIa i IIb pod kierunkiem wychowawczyń p. Elżbiety Białeckiej i Urszuli Roszkowskiej – Piekielnik przedstawili inscenizację pt. „Bezpieczne zabawy zimowe”. Po występie zabrał głos st. asp. Andrzej Chrobot. Opowiadał uczniom klas I- III o zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy. Przestrzegał, aby zawsze mówić rodzicom kiedy i z kim się wychodzi i kiedy się wraca do domu, aby  rzucać śnieżkami do celu nie do osób, przestrzegał przed organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, mówił o niebezpieczeństwie zjazdów sankami z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic, zbiorników wodnych, ostrzegał przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Policjant informował o sposobach zachowania i wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń, korzystania z Internetu, zachowania się w sytuacji, gdy spotkamy bezpańskiego psa. Poinformował dzieci o zasadach zachowania w domu i na podwórku, o zakazie wpuszczania osób nieznajomych oraz najważniejsze reguły w kontaktach z obcymi ludźmi. Asp. Barbara Stępień uczniom klas IV – VI oprócz zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, przypomniała zagrożenia jakie niesie za sobą cyberprzestępczość. Wszystkim uczniom życzymy, aby ferie zimowe upłynęły zdrowo i bezpiecznie.

Źródło: SP Żarnów