O intensywnej i różnorodnej działalności żarnowskiego Oddziału PTTK w 2020 roku…

Dodano: poniedziałek, 01 marca 2021

Od 24 lat w Gminie Żarnów pod przewodnictwem prezesa Włodzimierza Szafińskiego, bardzo aktywnie działa Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. W lokalnej prasie, na regionalnych stronach internetowych i profilach facebookowych, można dowiedzieć się o bogatej działalności żarnowskiego Oddziału PTTK. Na początku każdego roku, wydawana jest publikacja poświęcona ubiegłorocznej działalności żarnowskich turystów. Poniżej publikujemy treść ostatniego folderu, wydanego w styczniu 2020 roku przez firmę „Grafix” Rafała Piekielnika, a przygotowanego do druku przez Grażynę i Włodzimierza Szafińskich. Dziękując Państwu Szafińskim za wspaniałą, wieloletnią, promującą Żarnów i Ziemię Żarnowską intensywną i różnorodną pracę społeczną, zachęcamy zatem do lektury tego pięknego, bogato ilustrowanego i bardzo interesującego folderu…

Kliknij, aby powiększyć…