O VIII Rodzinnym Rajdzie wokół Żarnowa i „Miedzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej”

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2022

Logo PTTK

W ostatnim czasie, brać turystyczna obchodziła swoje sztandarowe święto – Międzynarodowy Dzień Turystyki. Z tej okazji Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, ogłosił kolejną już akcję pod tytułem „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna”. W ramach sztafety Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował VIII Rodzinny Rajd wokół Żarnowa, w którym wzięło udział prawie 140 osób. Trasa imprezy o długości 5 km została tak dobrana, aby mogły nią przejść lub nawet przejechać spacerowym wózkiem mamy z bardzo małymi dziećmi. Udało się zachęcić do wspólnego wędrowania 28 matek, 3 ojców, 3 babcie i 2 ciocie mające pod opieką swoje pociechy. Rajd wokół Żarnowa, odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego, który podczas otwarcia imprezy mówił min. o zdrowotnych aspektach turystyki i krajoznawczym poznawaniu swej najbliższej „ małej ojczyzny”.

Niewielka ilość dorosłych wędrujących bez dzieci, skorzystała również z tego spaceru. Miejscem startu był parking przy Szkole Podstawowej w Żarnowie, skąd turyści udali się w stronę zabytkowego parku podworskiego w Trojanowicach idąc następnie przez Topolice do miejsca zakończenia imprezy w Domu Kultury w Żarnowie.

Idąc przez Żarnów uczestnicy przechodzili obok kilku zabytków i atrakcji krajoznawczych: kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja z najstarszą częścią romańską datowaną na 1191 r., dawnego grodziska zwanego „Szwedzką Górą”, skąd król Jan Kazimierz obserwował przebieg bitwy ze Szwedami w 1655 r. Na szczycie dawnego grodziska znajdują się dwa pomniki: „Anioła Pokoju”, poświęconego czynom niepodległościowym mieszkańców Żarnowa i drugi poświęcony partyzantom 25 pp. AK. U podnóża widoczny pomnik woja i tablica informacyjna. Rajdowcy przeszli również obok pomnika św. Jana Nepomucena – patrona mostów, przepraw i opiekuna życia rodzinnego.

Zakończenie rajdu odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie, gdzie uczestnicy mogli przy okazji zobaczyć wystawę fotografii związaną z 25–leciem miejscowego Oddziału PTTK. Wszyscy turyści otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w IX Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, podpisane przez sekretarza generalnego i prezesa ZG PTTK w Warszawie. Organizatorzy zadbali o upominki dla każdego uczestnika, min. część z nich otrzymała gadżety przysłane z ZG PTTK w Warszawie. Nagroda specjalna ufundowana przez Barbarę Ciszewską, przyznana została najmłodszemu uczestnikowi rajdu, którym okazał się czteromiesięczny Aleksander Borończyk. Prezes ZO PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński, przypomniał o zbliżającym się XXVI Przeglądzie Poezji „ Krajobrazy Polskie” oraz o wysyłaniu prac na ogólnopolski konkurs plastyczny „Rodzinne wędrówki organizowanym przez Komisję Środowiskową ZG w Warszawie. Wręczył także legitymację członkowską PTTK Klaudii Wiktorowicz ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej oraz dyplomy za udział w rajdzie drużynom z SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Żarnowie. Miło poinformować, i kilkoro dzieci za zgodą rodziców wyraziło chęć wstąpienia do żarnowskiego O/PTTK.

Kliknij, aby powiększyć…