XXVI Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, organizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2022

To już 26 rok, w którym odbył się kolejny konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, przy współpracy z miejscowym Urzędem Gminy i Gminną Biblioteka Publiczną. Finał przeglądu miał miejsce kilka tygodni temu w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem 13 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Jest to jedno ze sztandarowych przedsięwzięć żarnowskiego Oddziału PTTK, któremu niezmiennie – aż od 1997 roku – przewodzi prezes Włodzimierz Szafiński, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za niesamowicie ofiarną pracę i wielkie zaangażowanie…

Uczestnicy prezentowali utwory poetyckie sławiące piękno ojczystego krajobrazu. Jury w składzie: Grażyna Szafińska – przewodnicząca i członkowie – Barbara Ciszewska, Ewa Borończyk, Monika Kurzyk i Bożena Kołtunowska, oceniało recytatorów biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V- VIII. W pierwszej kategorii najlepszymi okazali się: Grzegorz Madej ze Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Błysk” w Paradyżu – I miejsce i nagroda specjalna od członków jury, Wiktoria Ściubeł ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie – II miejsce oraz Mikołaj Sobolewski z SP w Paradyżu – III miejsce. Wyróżnienie otrzymała Julia Jasion ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Klewie. W drugiej grupie wiekowej: Wiktoria Gaweł z SP w Żarnowie – I miejsce, Kinga Kazuła z SP w Klewie – II miejsce i Karolina Stasiak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie – III miejsce. Wyróżnienie przypadło Magdalenie Kozińskiej z SP w Żarnowie. Nagrodę specjalną od małżeństwa Przemysława i Barbary Ciszewskich otrzymała zaś Angelika Ślusarczyk z SP w Klewie. Wszystkim nagrodzonym wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostali otrzymali książkowe nagrody pocieszenia. Organizatorzy przygotowali także dyplomy uczestnictwa dla szkół. Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Żarnów.

W załączeniu – fotografie…