Ważne informacje o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Żarnów!

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2022

Wójt Gminy Żarnów informuje, że wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach, zostaną telefonicznie indywidualnie poinformowane przez pracownika urzędu o dostępności wybranego przez siebie sortymentu węgla i konieczności opłaty. Dopiero po telefonie od pracownika urzędu, będzie można dokonywać wpłat w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w formie gotówkowej.

Po dokonaniu wpłaty, wnioskodawca otrzyma z naszego urzędu fakturę, uprawniającą do odbioru węgla ze składu wskazanego przez gminę, tj. z firmy MASART Krzysztof Smak w spadku, ul. Opoczyńska 6 (obok Urzędu Gminy w Żarnowie). Jest to przedsiębiorstwo, które posiada odpowiednie wieloletnie doświadczenie oraz warunki techniczno – kadrowe, które zagwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Informujemy, iż firma na czas realizacji dostaw węgla dla mieszkańców, będzie dysponowała dwoma samochodami do transportu węgla.

Uwaga! Firma nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu zakupu oraz dystrybucji paliwa stałego pod adres zamieszkania, wskazany na fakturze! Cena, którą mieszkańcy zapłacą za węgiel, tj. 2.000 zł brutto za 1 tonę, zawiera również transport surowca na posesję mieszkańca.

Przypominamy, iż w ostatnim czasie Gmina Żarnów podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby tzw. zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Jak już wcześniej informowaliśmy, będziemy realizować zamówienia poszczególnych sortymentów z kilku górnośląskich kopalń w powiatach bieruńsko – lędzińskim i gliwickim, które zgodnie z ofertą złożoną przez Polską Grupą Górniczą S.A. zostały ostatecznie zaakceptowane. Są nimi:

KWK Piast – Ziemowit, tzw. ruch Ziemowit (w Lędzinach),
KWK Piast, tzw. ruch Wola (w Woli)
KWK Sośnica (w Gliwicach)

Jednocześnie przypominamy, iż nadal w Urzędzie Gminy w Żarnowie można składać wnioski na zakup preferencyjny węgla w cenie 2000 zł za tonę. Uprawnieni do zakupu są właściciele tych gospodarstw, którym przysługuje dodatek węglowy lub w deklaracji CEEB jako główne źródło ciepła wskazali paliwo stałe – węgiel.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Żarnów, w tym przede wszystkim tym, którzy nie korzystają z internetu.

O wszystkich działaniach, dotyczących dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Żarnów, będziemy informować na bieżąco…

 

Gminna sprzedaż węgla

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów