Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich

Dodano: środa, 28 marca 2012

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wprowadza obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie. Każdy rolnik ma obowiązek ubezpieczyć co najmniej 50% powierzchni posiadanych upraw, objętych płatnościami bezpośrednimi (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – Dz.U. z 2005 r. Nr 150 poz. 1249 z późn. zm.).

Za brak posiadania ubezpieczenia upraw, każdemu rolnikowi grożą sankcje w postaci kary pieniężnej w wysokości 2 euro za 1 hektar. Dodatkowo rolnikom, którzy nie posiadają czynnej polisy ubezpieczenia:

·        co najmniej 50% areału upraw lub

·        co najmniej 50% liczby posiadanych zwierząt gospodarskich

zostanie zmniejszona o 50% pomoc przyznawana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku.

Powyższa uchwała przewiduje udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym na skutek powodzi, obsunięcia się ziemi i huraganu, zaistniałych w 2010 roku i może być przyznawana w postaci:

·        jednorazowych zasiłków celowych z pomocy społecznej

·        dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

·        rozłożenia na raty składek do KRUS

·        ulgi w podatku rolnym

Zachęcamy do ubezpieczania upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich i korzystania z usług licznych firm ubezpieczeniowych, funkcjonujących na naszym terenie.