Ważna wiadomość dla osób bezrobotnych z Gminy Żarnów

Dodano: środa, 28 marca 2012

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „Szansa”. Jest on zorganizowany w ramach działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Biuro projektu mieści się w siedzibie PUP w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2A. Zainteresowanych prosimy o kontakt – nr tel. (44) 736-14-45 do 48.