Oddział PTTK w Żarnowie zaprasza na XII Żarnowski Rajd z Mikołajem

Dodano: wtorek, 06 grudnia 2022

W sobotę, 10 grudnia 2022 roku odbędzie się kolejna, bo już XII edycja Żarnowskiego Rajdu z Mikołajem. Od lat jego organizatorem jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie, a honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Żarnów.

Od kilkunastu lat celami rajdu niezmiennie są: kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie turystyki rodzinnej jako formy czynnego wypoczynku, poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych okolic Żarnowa, integracja turystów pieszych, a także promowanie zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałanie nałogom

Rajd odbędzie się w sobotę 10 grudnia br. na trasie:
Żarnów – Paszkowice – Kolonia Paszkowice – Bronów – Żarnów (7 km)

Program rajdu jest następujący:

  • 9:45 – zbiórka uczestników przy parkingu SP w Żarnowie (ul. Polna 1)
  • 10:00 – wyjście na trasę rajdu
  • 12:00 – koniec przejścia pieszego, spotkanie w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5), wręczenie paczek dla dzieci uczestniczących w rajdzie
  • 12:30 – wręczenie dyplomów dla drużyn, zakończenie imprezy

Grupy zorganizowane zgłoszone przez szkoły, instytucje i organizacje społeczne dokonały już zgłoszeń. Zachęcamy do uczestnictwa turystów indywidualnych.

Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non-profit. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami ruchu drogowego, ppoż, bhp i regulaminem szkolnym.

Do zobaczenia na rajdzie…

Znaczek rajdowy

Logo PTTK

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa