Ogłoszenie o naborze na montaż kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła

Dodano: środa, 15 listopada 2017

Informujemy, że Gmina Żarnów w styczniu 2018 r. zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na montaż kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

  • Planowane do montażu kotły na biomasę muszą spełniać wymagania 5 klasy emisji, a orientacyjny koszt kotła wraz z montażem szacuje się na poziomie 15 000,00 zł brutto.
  • Orientacyjny koszt instalacji fotowoltaicznej (3,0 kW) wraz z montażem szacuje się na poziomie 20 000,00 zł brutto.
  • Orientacyjny koszt kolektorów słonecznych wraz z montażem szacuje się na poziomie 12 000,00 zł brutto.
  • Orientacyjny koszt pompy ciepła wraz z montażem szacuje się na poziomie 55 000,00 zł brutto.

Wg posiadanych przez nas na dzień dzisiejszy informacji, orientacyjny udział osób fizycznych w składanym wniosku wynosić będzie około 15 % wartości inwestycji netto + należny podatek VAT od całości instalacji. Koszty te mogą ulec zmianie.

Ze względu na konieczność sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej oraz krótki okres składania wniosków o dofinansowanie, osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości wykonania instalacji, prosimy o stawiennictwo w Urzędzie Gminy w Żarnowie (pokój nr 9), gdzie Pracownicy pomogą w wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej, która została umieszczona jako załącznik.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli wcześniej złożone ankiety nie zostaną zmodyfikowane lub wycofane, wezmą udział w projekcie w dotychczasowej formie.

Zgłoszenia osób chętnych będą przyjmowane do 24 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędy Gminy: p. Gabriel Jasion lub p. Agnieszka Tyczyńska tel. (44) 7577055 w. 21.

Po w/w określonym terminie, ankiety zgłoszeniowe będą przyjmowane do uwzględnienia w kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie  na OZE, jeżeli zostanie on ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Ankieta zgłoszeniowa na montaż instalacji OZE – instalacja fotowoltaniczna, kolektor słoneczny, pompa ciepła

ANKIETA WSTĘPNA DOBORU INSTALACJI OZE – kocioł na biomasę