Zebranie mieszkańców Miedznej Murowanej z Wójtem Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 14 listopada 2017

Na zebranie zapraszamy wszystkich posiadaczy gruntów, znajdujących się przy ul. Polnej w Miedznej Murowanej.

W związku z prowadzoną inwestycją „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów”, Wójt Gminy Żarnów informuje wszystkich posiadaczy gruntów przy ul. Polnej w Miedznej Murowanej, że zaplanowane jest wykonanie wodociągu i położenie nawierzchni asfaltowej na tej ulicy, co spowoduje podniesienie wartości prywatnych działek. Wodociąg będzie zlokalizowany w granicach pasa drogowego, a na nim będzie położona nawierzchnia bitumiczna. Aby właściciele działek mogli w przyszłości korzystać z sieci wodociągowej, konieczne jest wykonanie przyłączy wodociągowych.

Z uwagi na fakt, iż pas drogowy jest bardzo wąski (ok. 4 m), wszelkie przyłącza muszą być wykonane przed położeniem nawierzchni asfaltowej (późniejsze „zrywanie” asfaltu, po to, by „uzbroić” swoją działkę w instalację wodociągową jest niedopuszczalne). W przypadku niewykonania przyłącza w obecnym czasie, jego budowa w przyszłości będzie wymagała zgody sąsiada, który na swojej posesji ma wykonane przyłącze wodociągowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie z Wójtem Gminy Żarnów wraz z pracownikami, Przewodniczącym Rady Gminy oraz Wykonawcą inwestycji w dniu 19 listopada 2017 roku (niedziela) o godz. 15.00 w budynku Biblioteki w Miedznej Murowanej.