Okolicznościowy medal z okazji XX-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej

Dodano: niedziela, 10 marca 2013

Podczas ostatnich Dni Żarnowa, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie mł. bryg. Andrzej Śpiewak, naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kwatermistrzowskiego, wręczył wójtowi Naszej Gminy okolicznościowy medal z okazji XX-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Medal ten został przyznany przez gen. bryg. Wiesława B. Leśniakiewicza – Komendanta Głównego PSP w Warszawie z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Warto podkreślić, iż gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz w czasie pamiętnej nawałnicy 14 lipca 2011 roku był w Żarnowie, spotkał się z wójtem oraz jego współpracownikami i polecił sprowadzenie agregatów prądotwórczych o dużej mocy do Naszej Gminy. Były one niezbędne, bo należało uruchomić hydrofornie, zniszczone przez silne wyładowania atmosferyczne i doprowadzić do wznowienia dostaw wody pitnej dla mieszkańców.

Otrzymanie takiego wyróżnienia nobilituje. Wójt Krzysztof Nawrocki w imieniu władz samorządowych gminy Żarnów serdecznie podziękował za wyróżnienie i zobowiązał się do dalszego materialnego wspierania jednostek OSP w Naszej Gminie, a zwłaszcza jednostki OSP KSRG w Żarnowie. Od pewnego czasu podejmowane są starania, by drugą jednostkę w gminie – OSP Skórkowice, włączyć do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. To długotrwały proces, wymagający zaangażowania bardzo wielu sił i środków publicznych. Wierzymy, iż kiedyś to nastąpi…