Ostrzeżenie przed śmiertelnie groźnym tlenkiem węgla (czadem)

Dodano: środa, 19 listopada 2014

W związku z trwającym okresem grzewczym przestrzega się przed śmiertelnie groźnym niebezpieczeństwem jakie stanowi czad, czyli tlenek węgla (CO). Ten silnie toksyczny gaz jest bezbarwny i bezwonny. Powstaje gdy podczas spalania jest za mało tlenu w otoczeniu. Może to wynikać z braku dopływu z zewnątrz świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie, albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia, złej regulacji palnika gazowego, przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu świeżego powietrza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin (zapchane lub nieszczelne przewody kominowe, uszkodzone połączenia między kominami i piecami) oraz niesprawna wentylacja.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla (w zależności od jego stężenia w powietrzu) są następujące: ból lub zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszności, utrudnione oddychanie, oddech nieregularny i przyśpieszony, senność, nudności.

Jeśli dojdzie do zatrucia należy natychmiast zapewnić zaczadzonemu dopływ świeżego powietrza.

 • jak najszybciej pootwieraj drzwi i okna w celu usunięcia trucizny;
 • wynieś poszkodowanego na świeże powietrze i rozepnij mu pasek i guziki, ale nie rozbieraj go;
 • wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe (999) i straż pożarną (998 lub 112);
 • jeśli zaczadzony nie oddycha należy postępować zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Aby być bezpiecznym:

 • zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń, nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych, często wietrz pomieszczenia, zostaw uchylone okno w pomieszczeniu, w którym korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (kuchenki gazowej lub węglowej, pieca gazowego z otwartą komorą spalania, itp.);
 • korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych, użytkuj urządzenia sprawne technicznie i posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
 • w przypadku wymiany okien na nowe należy sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są zwykle bardziej szczelne w porównaniu do poprzednich, najlepiej pozostaw je na rozszczelnieniu;
 • rozważ zainstalowanie czujników tlenku węgla, przynajmniej w tej części domu, w której sypia Twoja rodzina. Ich koszt to kilkadziesiąt zł, a mogą uratować życie Tobie i Twoim najbliższym;
 • pamiętaj o wynikającym z obowiązującego prawa obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (gdy używasz węgla i drewna nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, gdy używasz gazu ziemnego lub oleju opałowego minimum raz na pół roku) oraz usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych (co najmniej raz w roku). Czynności te powinny wykonywać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie;
 • nie bagatelizuj początkowych objawów zatrucia (ból głowy, mdłości, wymioty, apatia).
  W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie i zasięgnij porady lekarza.