Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Żarnów

Dodano: niedziela, 16 listopada 2014

14 października 2014 roku w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie, odbyły się dwie uroczyste akademie szkolne mające niezwykle podniosły charakter. Pierwszą uroczystością było ślubowanie klas pierwszych, a drugą uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej wszystkich placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Żarnów. W godzinach porannych uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie przy całej społeczności szkolnej, a tym samym stali się oni pełnoprawnymi członkami żarnowskiego gimnazjum. Dzień ten zapewne zostanie na długo w pamięci uczniów i wywoła kiedyś w nich samych miłe wspomnienia, bowiem każdy pierwszoklasista otrzymał Certyfikat Ucznia Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej.

Następnie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W hali sportowej zgromadzili się przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Żarnów. Uroczystość swą obecnością zaszczycili starosta Powiatu Opoczyńskiego – p. Marek Ksyta, wójt Gminy Żarnów – p. Krzysztof Nawrocki, przewodniczący Rady Gminy – p. Krzysztof Gawryś, kierownik WTZ-ów w Żarnowie – p. Marcin Baranowski, a także księża, dyrektorzy szkół oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Tradycją stało się, że corocznie Wójt Gminy przyznaje nagrody pracownikom szkół za trud i poświęcenie, jakie wkładają oni w wychowanie młodego pokolenia. W tym roku szkolnym Wójt Gminy Żarnów p. dr Krzysztof Nawrocki, który również z wykształcenia jest pedagogiem i zawsze wspiera nie tylko finansowo, ale przede wszystkim duchowo nauczycieli – przyznał łącznie 10 nagród.

W Szkole Podstawowej w Żarnowie wśród nagrodzonych znaleźli się: p. Barbara Kania, p. Magdalena Piekutowska, p. Elżbieta Stańczyk, p. Emilia Zelga. W Szkole Podstawowej w Klewie nagrody Wójta otrzymali: Dyrektor Szkoły p. Maria Domańska oraz p. Barbara Kowalska, w Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie nagrody trafiły do rąk p. Małgorzaty Aleksandrowicz, p. Adama Boćka, p. Agnieszki Kubiszewskiej oraz p.Wiesława Rataja. Dyrektorzy szkół wręczyli również nagrody swoim pracownikom. Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarnowie otrzymali: p. Joanna Burakowska, p. Izabela Jakubowska, p. Agnieszka Kurzyk, p. Anna Stańczyk, p. Iwona Szwed, p. Lidia Wiaderna, p. Ewa Kozińska (pracownik obsługi). Dyrektor Gimnazjum nagrodziła: p. Grażynę Doniec, p. Joannę Grodzicką, p. Katarzynę Jakubczyk oraz p. Ewę Gwaderę (pracownik obsługi). Wśród nagrodzonych, którzy otrzymali nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klewie znaleźli się: p. Elżbieta Strzelczyk i p.  Jolanta Wojciechowska.

Należy dodać, że na terenie Gminy Żarnów bardzo prężnie działa Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie. W tak ważnym i wspaniałym Dniu, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej, nagrodę z rąk pana Starosty Marka Ksyty otrzymała Dyrektor w/w placówki p. Bożena Kołtunowska. Zarówno Organ prowadzący placówkę jak i sama pani Dyrektor są bardzo zadowoleni ze współpracy. Dyrektor Bożena Kołtunowska wręczyła również nagrody swoim nauczycielom i pracownikom.Za całokształt swojej pracy zostali nagrodzeni: p. Monika Brzozowicz, p. Tatiana Kosylak, p. Irena Piekutowska, p. Barbara Kornecka (pracownik administracji), p. Milena Pękala (pracownik administracji), p. Zofia Skulska (pracownik obsługi).

Jak co roku nie zabrakło pięknych słów, a dzień ten stał się najlepszą okazją do wyrażenia przez uczniów życzeń pod adresem dyrekcji szkół, wychowawców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Uczniowie docenili trud, zaangażowanie, ale także życzliwość, przyjaźń i serce. Piękne pąsowe róże, wręczone podczas koncertu życzeń (co dokumentują zdjęcia), symbolicznie oddały uczucia młodzieży. Wszystkim wyróżnionym nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszej, owocnej pracy.

Wiktoria Korecka, Edyta Kazimierczyk

Kliknij, aby powiększyć…