Piękny sztandar trafił do druhów – ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach

Dodano: piątek, 18 lipca 2014

Dzień 12 lipca 2014 roku był wielkim świętem całej miejscowości Topolice w Gminie Żarnów. Tego dnia odbyła się od dawna oczekiwana uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru druhom – ochotnikom z miejscowej jednostki OSP, istniejącej od 1956 roku, a więc od 58 lat. To pierwszy sztandar w dziejach tej zasłużonej jednostki. Tego dnia od wczesnych godzin porannych padał intensywny deszcz, uniemożliwiający przed remizą strażacką w Topolicach, nie tylko organizację Mszy Świętej polowej, ale i uroczystej zbiórki przybyłych pododdziałów. Mimo, iż strażacy przygotowali piękny ołtarz polowy, to jednak uroczystości z powodu złej pogody nie mogły się odbyć. Po konsultacjach organizatorów z ks. kan. Janem Dereniem – proboszczem parafii św. Mikołaja w Żarnowie, podjęto jedyną słuszną decyzję, z powodu nasilających się ulewnych opadów, uroczystości należy zorganizować w żarnowskim kościele parafialnym.

I tak też się stało. Wszystkich skierowano do żarnowskiej świątyni, a mieszkańców wsi przewieziono autokarem. Tam – z pewnym opóźnieniem – zorganizowano całą uroczystość, którą zaszczycili dostojni goście – poseł na Sejm RP Krystyna Ozga, wicemarszałek województwa Artur Bagieński i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Tadeusz Cisowski. Przybyli również przedstawiciele samorządu powiatowego i jednostek z nim współpracujących, z przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Kopanią, radnymi Bogdanem Kubiszewskim i Marcinem Baranowskim, zastępcą Komendanta PSP mł. bryg. Mariuszem Jędrasikiem i komendantem Komisariatu Policji w Paradyżu podinsp. Wiesławem Kuśmierczykiem na czele. Nie zabrakło miejscowych samorządowców, których reprezentował przewodniczący Krzysztof Gawryś. Na uroczystość przybyło wiele pocztów sztandarowych, m.in. z żarnowskich szkół i jednostek OSP z terenu Naszej Gminy i okolicznych miejscowości.

Mszę świętą w intencji strażaków i mieszkańców wsi koncelebrowali: ks. Jan Dereń – proboszcz parafii Św. Mikołaja w Żarnowie, ks. kan. Jan Kruk – emerytowany proboszcz i senior i ks. Grzegorz Jędrzejczyk (wikariusz parafii św. Bartłomieja w Opocznie, rodem z Topolic), który wygłosił wzruszającą homilię, w której wspomniał o tragedii 14 lipca 2011 roku, kiedy to potężna nawałnica zniszczyła znaczną część wsi. We Mszy Świętej czynnie uczestniczył ks. Marcin Wojciechowski, nowy wikariusz żarnowskiej parafii. Świecka część uroczystości, zgodna z ceremoniałem strażackim, odbyła się również w kościele św. Mikołaja w Żarnowie, a prowadził ją wójt Krzysztof Nawrocki i oficer pożarnictwa – st. kpt. Tadeusz Brola. Bogate dzieje jednostki strażackiej, uzupełnionej informacjami o istnieniu historycznej gminy Topolice w latach 1870 – 1954 (w skład której wchodził Żarnów) przedstawił Krzysztof Nawrocki, będący jednocześnie prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP w Żarnowie. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Andrzej Urbańczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, a listę sponsorów sztandaru odczytał dh Jacek Świątek, prezes OSP Topolice. Warto wspomnieć, iż sztandar dla OSP Topolice wykonała znana piotrkowska firma „Haftina”, specjalizująca się w komputerowym hafcie artystycznym.

W obecności duchowieństwa, zaproszonych gości, zgromadzonych w kościele strażaków z Żarnowa,  Skórkowic, Chełst, Topolic, Zdyszewic, Straszowej Woli, Paszkowic, Miedznej Murowanej i Stawowic, a także wiernych, wójt – w imieniu wszystkich fundatorów – uroczyście przekazał sztandar dh Tadeuszowi Cisowskiemu, wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP, który wręczył go dh Jackowi Świątkowi, prezesowi OSP w Topolicach.

Po prezentacji sztandaru nastąpiło wręczanie medali, odznaczeń i listów gratulacyjnych. Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: Sylwester Adamczyk, Marek Nowak i Zbigniew Noga, srebrnym medalem – Andrzej Gierczyna, Sławomir Wnuk, Krzysztof Trzeźwiński, brązowym medalem – Kazimierz Druszcz, Dawid Kołodziejczyk, Dominik Milczarczyk, a odznaką „Wzorowego strażaka” wyróżniony został Marcin Wołosz. Ważnym wydarzeniem było wręczenie medali za wysługę lat oraz listów gratulacyjnych od wójta gminy. Za 55 lat służby w jednostce otrzymali je druhowie – założyciele: Mieczysław Jędrzejczyk, Jan Sołtys, Czesław Nowak i Jerzy Barański. Ponadto medale za wysługę lat i listy gratulacyjne otrzymali: Jan Nowak (za ponad 40 lat służby, Zdzisław Stańczyk (35 lat), Tadeusz Świątek (35 lat), Zygmunt Burakowski (35 lat), Leon Sołtys (30 lat), Marek Miernicki (30 lat), Henryk Twardowski (30 lat), Jacek Świątek (30 lat), Piotr Twardowski (25 lat), Zbigniew Twardowski (20 lat), Jarosław Palus (15 lat), Rafał Stańczyk (15 lat), Marek Stańczyk (15 lat), Dominik Białecki (15 lat), Marcin Burakowski (15 lat), Tomasz Sołtys (15 lat), Zdzisław Świątek (15 lat) i Krzysztof Ciach (15 lat). Poza nimi, dyplomy gratulacyjne otrzymali pozostali członkowie OSP Topolice, legitymujący się mniejszym stażem.

Oficjalną część tej podniosłej uroczystości zakończył wójt gminy, który serdecznie podziękował wszystkim sponsorom sztandaru, a także mieszkańcom Topolic za ogromny wysiłek i zaangażowanie w organizacji tak ważnych dla społeczeństwa strażackich obchodów. Następnie zaprosił wszystkich uczestników do Topolic, gdzie miało się odbyć poświęcenie figury św. Floriana – patrona strażaków. Piękną figurę, stojącą przed frontonem remizy, wykonał utalentowany mieszkaniec Paszkowic – Zdzisław Jakóbczyk, a piaskowcowy postument został ofiarowany przez Romana Kaczmarczyka, dzierżawcę żarnowskich kamieniołomów i właściciela zakładu obróbki kamienia. Po przyjeździe do Topolic, wreszcie przy bezdeszczowej pogodzie, zorganizowano zbiórkę pododdziałów, a żarnowscy księża poświęcili figurę. Potem – w remizie i pod namiotami – odbył się poczęstunek i spotkanie integracyjne dla wszystkich zaproszonych gości, strażaków i mieszkańców, zorganizowany przez zaangażowane mieszkanki wsi, skupione w tworzonym właśnie stowarzyszeniu „Nasze Topolice”. Wieczorem odbyła się bardzo udana zabawa taneczna z zespołem „Kaprys” z Paradyża, trwająca do późnych godzin nocnych.

Uroczystości strażackie, związane z poświęceniem i przekazaniem sztandaru w Topolicach, były czwartymi w tej kadencji władz samorządowych na terenie Gminy Żarnów. Przypomnijmy, iż poprzednie tego typu obchody miały miejsce w Żarnowie (2 października 2011 roku w związku ze 100-leciem jednostki), w Skórkowicach (20 października 2013 roku) i w Straszowej Woli (4 maja 2014 roku). Tym samym aż pięć jednostek strażackich na terenie gminy (bo również OSP Chełsty od 2000 roku) posiada swoje nowe sztandary – taki szczególny symbol i znak, który wszystkich winien jednoczyć, a nie dzielić.

Sponsorami sztandaru byli: Waldemar Gierczyński (Usługi Transportowe w Modliszewicach), bezimienna emerytka z Topolic, Mariusz Gredka, Rafał Stańczyk (Rat- Bud), Jacek Lasota, Andrzej Roszkowski (Stacja Kontroli Pojazdów w Żarnowie), Joanna Rzeźnik (Paradyż), Zbigniew Biegała (Wol-pol w Żarnowie), Krzysztof Nawrocki, Jerzy Krzywkowski (Stacja Kontroli Pojazdów w Żarnowie), Jacek Świątek, Henryk Twardowski, Alicja Kosek, Robert Telus, Roman Kaczmarczyk, Jerzy Przybyła, Maria Morawska, Zdzisław Świątek, Tomasz Sołtys, OSP Miedzna Murowana, Mariusz Borończyk, Zbigniew Twardowski, Marek Brzeski (Mat-Bud Bełchatów), Mirosław Wiktorowicz (Usługi Transportowe – Wola Załężna), Krzysztof Smak, Jarosław Smak, Krzysztof Ciach, Krzysztof Gawryś, Stefan Agatowski, Elżbieta Przybył, Emilia Piekielnik, Marcin Burakowski, Bogdan Kubiszewski, Marcin Baranowski, Wojciech Baran, Sklep spożywczo – przemysłowy Mateusza Borończyka, Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Mijas, Sławomir Błażejewski, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żarnowie, Jarosław Palus, OSP Topolice, Gmina Żarnów, Przedsiębiorstwo Handlowe „Troja” Stacja Paliw Krzysztof Werynowski, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Gwarcom” Marek Gwadera w Paradyżu, Mini Market Lona – Ilona Warmuzińska w Paradyżu, ICE- FULL Hurtownia Win i Napojów Tomaszów Mazowiecki / Oddział Opoczno, Masarnia Kunice – Andrzej Poddębniak, Zdzisław Jakubczyk i Marek Stańczyk.