Spotkania z mieszkańcami sołectw Budków i Skórkowice

Dodano: wtorek, 15 lipca 2014

Wójt Gminy Żarnów rozpoczął kolejny cykl zebrań z mieszkańcami sołectw. Zostaną one zorganizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu 2014 roku. Cieszą się one dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi, bo prezentowane są na nich ważne sprawy dotyczące m.in. inwestycji i robót komunalnych. Na prośbę mieszkańców, informacje o zebraniach kolportujemy w tradycyjny sposób, ale również publikujemy na stronie internetowej. Do tej pory mieszkańcy byli informowani o zebraniach poprzez ogłoszenia, umieszczane na tablicach ogłoszeń i przekazywane do sołtysów oraz radnych.

W niedzielę, 20 lipca 2014 roku o godz. 14.00 w Budkowie (w rejonie przystanku) odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Budków z Wójtem Gminy Żarnów, pracownikami Urzędu Gminy w Żarnowie, radnym Rady Gminy w Żarnowie i sołtysem wsi. W programie: odwodnienie drogi gminnej prowadzącej przez Budków, planowany montaż przepustów, prace komunalne na terenie sołectwa, bieżące sprawy mieszkańców.

Również w niedzielę, 20 lipca 2014 roku o godz. 18.00 w Skórkowicach (remiza Ochotniczej Straży Pożarnej) odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Skórkowice z Wójtem Gminy Żarnów, pracownikami Urzędu Gminy w Żarnowie, radnymi Rady Gminy w Żarnowie i sołtysem wsi. W programie: sprawy dotyczące budowy drogi Afryka – Skórkowice oraz chodników i przepustów w Skórkowicach, budowa Wiejskiego Domu Kultury z filią biblioteczną w Skórkowicach, prace przygotowawcze dotyczące nowej numeracji domów (w związku z nadaniem nazw ulic w Skórkowicach), prace komunalne na terenie sołectwa, bieżące sprawy mieszkańców.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców…