Pierwszy nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości w „LGD – U ŹRÓDEŁ”

Dodano: sobota, 10 grudnia 2016

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach przedsięwzięć:

  • 2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby do 29 roku życia

Forma wsparcia:  Premia (100 %) wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach (pierwsza transza 80% i druga transza 20% kwoty pomocy).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 560.000,00 zł.

  • 2.10 Rozwój działalności gospodarczej

Forma wsparcia:  refundacja poniesionych kosztów (70%)

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 1.000.000,00 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 5 grudnia 2016 roku do dnia 29 grudnia 2016 roku.

Miejsce składania wniosków: Biuro „LGD – U ŹRÓDEŁ” Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2016 r. o godzinie 15:00.

Chętnych do ubiegania się o środki finansowe na założenie lub rozwój działalności gospodarczej zapraszamy na stronę www.uzrodel.pl, gdzie znajdują się ogłoszenia z warunkami przyznania pomocy oraz z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego wypełnienia wniosków.

                                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                                     Anna Leżańska

uzrodel_300