Święto Patrona w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: piątek, 09 grudnia 2016

10 grudnia to jeden z najważniejszych dni w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie (od 1 września 2016 roku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie), bowiem w tym dniu społeczność szkolna świętuje rocznicę nadania szkole imienia Juliana Bartoszewicza. W bieżącym roku obchody Święta Patrona Szkoły miały miejsce w piątek, 9 grudnia 2016 r.

Na tej szczególnej uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Żarnów

dr Krzysztof Nawrocki, przedstawiciele Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, Honorowi Przyjaciele Szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkolnego głos zabrała dyrektor Barbara Kantor, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość gości oraz grono pedagogiczne i uczniów. Dyrektor podkreśliła, iż Święto Patrona to wielkie wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Zwróciła także uwagę na to, jak wybitnym człowiekiem był Julian Bartoszewicz i jak prestiżową jest nagroda jego imienia.

Tradycją Święta Patrona jest wręczenie Nagrody im. Juliana Bartoszewicza absolwentowi naszej szkoły, który wyróżnił się swoją postawą i osiągniętymi wynikami. W bieżącym roku otrzymała ją Marta Krzywkowska. Sponsorem nagrody był pan Zbigniew Biegała, właściciel firmy „Wolpol” w Żarnowie.

Po jej wręczeniu Dyrektor poprosiła panie Emilię Zelgę i Barbarę Gołąb, odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu wiedzy o życiu i twórczości Patrona Szkoły, o zapoznanie z jego wynikami oraz wręczenie dyplomów i nagród. W klasie I – I miejsce zdobyła Wilk Weronika (I b), w klasie II – Mika Patrycja (II c), w klasie III – Gredka Julia (III b), w kategorii klas IV – VI – I miejsce Jaworska Aneta (IV b).

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki. Podkreślił on niezwykłość postaci Juliana Bartoszewicza oraz znaczenie nagrody jego imienia, którą sam także przed laty otrzymał. Na koniec przytoczył słowa wybitnego historyka przełomu XIX i XX wieku Stanisława Smolki, który mając na uwadze działalność Patrona naszej szkoły, powiedział: „Między historykami naszymi nie było, nie ma i nie będzie nikogo, kogo by można nazwać tak niewyczerpaną kopalnią wiadomości, jaką był Julian Bartoszewicz”.

Uroczystość uświetniło przedstawienie pod tytułem „Spotkanie z Julianem Bartoszewiczem” przygotowane przez panie Wiolettę Wijaczkę i Annę Stańczyk. Wzięli w nim udział uczniowie kl. IV b, VI a i V a. Zgodnie z koncepcją przedstawienia uczestnicy uroczystości byli świadkami odwiedzin naszej szkoły przez samego Juliana Bartoszewicza, w którego rolę wcielił się Marcin Krzymiński. Niezwykle uradowani odwiedzinami byli uczniowie, którzy pośpieszyli opowiedzieć Patronowi o zmianach jakie zaszły w naszej szkole w ostatnim roku i jakie czekają szkolnictwo polskie w najbliższym czasie. Korzystając z okazji zapytały Patrona jak wyglądała nauka w czasach, kiedy on był uczniem. W trakcie rozmowy dzieci poznały jego osiągnięcia szkolne i niektóre fakty z życiorysu. Julian Bartoszewicz opowiadał także o swoich zainteresowaniach i był niezwykle rad, że w Gminie Żarnów również są nauczyciele interesujący się przeszłością, z których inicjatywy powstały miejsca upamiętniające historię.

Młodsi uczniowie natomiast wprowadziły Bartoszewicza w tajniki współczesnych technologii. Był on pod wrażeniem ich kreatywności i wyobraźni, kiedy „wyczarowywały” z kleksów różne obrazy nawiązując, także piosenką, do „Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy. W trakcie przestawienia został również przywołany inny bohater literacki, tzn. Antek z noweli Bolesława Prusa. Następnie Bartoszewicz, żegnając się, zwrócił uwagę na wartość książki w jego życiu i zachęcił dzieci do częstego sięgania po nią.

Na koniec pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie części artystycznej, wiceprzewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Aleksandrze Pisiałek za prowadzenie uroczystości, paniom Emilii Zeldze i Barbarze Gołąb za udekorowanie sali, państwu Sławomirowi Kmiecikowi, Wiesławowi Ratajowi i Teresie Krzymińskiej za obsługę techniczną. Cała uroczystość była bardzo udana, a część artystyczna została przyjęta przez wszystkich z aplauzem.

Tekst: Anna Stańczyk