Planowana akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu opoczyńskiego

Dodano: środa, 04 sierpnia 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie informuje, iż na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka rozprzestrzeniania się wścieklizny Główny Lekarz Weterynarii podjął decyzję, że na terenie powiatów opoczyńskiego, rawskiego i tomaszowskiego w woj. łódzkim będzie w latach 2021-2023 prowadzona akcja szczepie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. W roku 2021 będzie to akcja jesienna zaplanowana wstępnie na 13-22 września 2021, a także akcja dodatkowa zaplanowana na listopad 2021. W kolejnych latach akcje szczepień odbywać się będą wiosną i jesienią. Uzasadnieniem jest fakt, że 28 czerwca br. potwierdzono wystąpienie wścieklizny u lisa w m. Radom w woj. mazowieckim, a miejsce znalezienia lisa znajduje się niespełna 50 km od powiatu opoczyńskiego i rawskiego.

  • Szczepienia obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
  • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
  • Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.
  • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy zgłosić niezwłocznie do lekarza weterynarii.
  • Zgonie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
  • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Jednocześnie, mając na uwadze ostatnie przypadki wystąpienia choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów. Sczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Zwierzęta domowe, które pokąsały człowieka, poddaje się badaniu i obserwacji przez lekarza weterynarii przez okres 15 dni. Pozwala to często wykluczyć wściekliznę i nie rozpoczynać szczepień p/wściekliźnie u pokąsanego. W przypadku pokąsania przez zwierzęta dzikie lub gdy brak jest możliwości podjęcia obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia w kierunku wścieklizny, należy poddać się szczepieniu p/wściekliźnie, który wykonuje się w poradniach chorób zakaźnych, najczęściej przy szpitalach chorób zakaźnych. Do szczepienia kwalifikuje lekarz chorób zakaźnych.

W załączeniu PLW w Opocznie przekazuje podstawowe informacje dotyczące wścieklizny jako jednostki chorobowej oraz wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów.

Do pobrania:

Kliknij, aby powiększyć…

Mapa Gminy Żarnów