Podsumowanie konkursu palm wielkanocnych w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Od kilku lat tradycją w naszej gminie stała się organizacja konkursu palm wielkanocnych. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza współpracująca z Urzędem Gminy i Gminną Biblioteką Publiczną w Żarnowie. Kolejna jego edycja odbyła się w marcu, a rozstrzygnięcie – w kwietniu 2012 roku, tuż po Świętach Wielkanocnych. Odpowiedzialnymi za organizację były nauczycielki SP Żarnów – Maria Jałosińska i Elżbieta Stańczyk oraz kierownik biblioteki Ewa Borończyk. Patronat nad konkursem sprawował wójt Krzysztof Nawrocki.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i folkloru, związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej, tworzenie możliwości realizowania rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Żarnów. Odbył się w dwóch etapach – szkolnym (SP Żarnów, SP Klew) i gimnazjalnym w kategorii palm małych i dużych. Podsumowanie gminne koordynowała komisja w składzie: Maria Domańska (dyrektor SP Klew), Barbara Kalinowska (wicedyrektor SP Żarnów) i Barbara Kantor (wicedyrektor Gimnazjum w Żarnowie). Komisja miała bardzo dużo pracy, bowiem do etapu gminnego zakwalifikowano ponad 100 palm, wykonanych przez uczniów. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę – kolorowe wydawnictwo o powiecie opoczyńskim oraz mini – dyplom, natomiast najlepsi (zdobywcy pierwszych miejsc) w poszczególnych kategoriach wiekowych – nagrodę książkową wraz dyplomem za zwycięstwo w konkursie.

Oto ostateczne wyniki:
Palmy małe:

Kategoria klas 0-I

  1. Marta Jaruga i Julita Lichota

Kategoria klas II-III

  1. Maja Jęcek i Dawid i Natalia Twardowscy

Kategoria klas IV-VI

  1. Rafał i Mateusz Kmiecik oraz Ewelina Franczak

Kategoria klas I-III gimnazjum

  1. Dominika Kantor i Kinga Szymanek

Palmy duże:

Kategoria klas 0-I

  1. Mateusz Bociek i Dawid Jęcek

Kategoria klas II-III

  1. Karolina Fidelus i Marta Kaczmarek

Kategoria klas IV-VI

  1. Maciej Burakowski i Kinga Świerczyńska

Kategoria klas I-III gimnazjum

  1. Ilona Jakóbczyk i Klaudia Ciach
 Nagrody dla najlepszych uczniów oraz wyróżnienia dla wszystkich uczestników zostały wręczone przez wójta Krzysztofa Nawrockiego, kierownik Elżbietę Przybył i bibliotekarkę Krystynę Zdun podczas gminnego podsumowania konkursu, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2010 roku w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem licznego grona rodziców. Gratulujemy wszystkim laureatom…