Nasi uczniowie w powiatowych eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Opocznie

Dodano: poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Jak co roku reprezentacje dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żarnowie wzięły udział w eliminacjach do powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opocznie. Mimo, iż nasi uczniowie nie osiągnęli tak znaczących sukcesów, jak w 2011 roku (II miejsce – gimnazjaliści: Mateusz Kowalczyk, Mateusz Jędrasik i Maciej Stępień; IV miejsce – uczniowie szkoły podstawowej: Dominika Sołtys, Dariusz Madej i Tomasz Smak), to jednak wyjazd należy zaliczyć do udanych. Przypomnieć należy, iż ubiegłoroczny uczestnik, gimnazjalista z Miedznej Murowanej Mateusz Kowalczyk, osiągnął wówczas indywidualnie najlepszy wynik całego finału. W tym roku niestety tak nie było. A szkoda…

W bieżącym roku reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie (Tomasz Białecki, Rafał Kmiecik, Piotr Kubiszewski) w eliminacjach powiatowych zajęła IX miejsce, a zespół Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie (Mateusz Jędrasik, Maciej Stępień, Kacper Król) został sklasyfikowany na V miejscu. Opiekunem obydwu drużyn był Krzysztof Wesołowski. Tegoroczne eliminacje zakończyły się sukcesem uczniów z gminy Poświętne. W klasyfikacji szkół podstawowych zwyciężyła drużyny ze Szkoły Podstawowej w Dębie (gmina Poświętne), na II miejscu uplasowała się reprezentacja ZSS nr 1 w Opocznie, a na trzecim – zespół SP Radzice (gmina Drzewica). W klasyfikacji gimnazjów zwycięstwo odniósł zespół z Gimnazjum w Poświętnym, który pokonał uczniów z Szadkowic (gmina Sławno) i ZSS nr 1 w Opocznie. Podczas turnieju wyłoniono również indywidualnych zwycięzców. Byli nimi Oskar Fiderek (ZSS nr 1 w Opocznie) oraz Jakub Gossa (Gimnazjum w Poświętnym).

Turniej ma charakter wieloetapowy, organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4-6 oraz w gimnazjach. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie posiadający kartę rowerową. Celem Turnieju jest przede wszystkim działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie popularyzacji przepisów oraz  kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Głównymi organizatorami konkursu jest Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odpowiednio terenowe Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Na terenie powiatu opoczyńskiego dyrekcje szkół zorganizowały we własnym zakresie eliminacje szkolne i międzyszkolne. Nadzór merytoryczny prowadził przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie asp. sztab. Dariusz Sobczyk. W eliminacjach szkolnych stworzone zostały trzyosobowe zespoły każdej z w/w szkół, które reprezentowały ją w dalszych etapach Turnieju. Oddzielnie klasyfikowani byli uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów. Uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny składający się z 25 pytań, a następnie przystąpili do testu praktycznego, tj. jazdy rowerem po torze sprawnościowym. Umiejętności oceniał zespół przygotowujący zawody od strony sportowo-organizacyjnej oraz merytorycznej, w skład którego weszli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, tj. naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – podinsp. Grzegorz Fiderek, sędzia główny nadkom. Przemysław Wilk oraz sędziowie pomocniczy asp. sztab. Dariusz Sobczyk i mł. asp. Zbigniew Lańczyk.

Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, które ufundowali m.in. Starostwo Powiatowe w Opocznie, Urzędy Gmin z terenu powiatu opoczyńskiego (w tym również Gmina Żarnów), firma Opoczno I, Ceramika Paradyż, Optex S.A., Automobil Club Tomaszów Mazowiecki, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Nagrody wręczyli organizatorzy Turnieju, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł. insp. Dariusz Szulc oraz przedstawiciel firmy Opoczno I Jarosław Kołodziejczyk.