VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Żarnowie

Dodano: niedziela, 29 kwietnia 2012

W dniu 19 kwietnia 2012 roku w domu Kultury w Żarnowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbywał się on pod honorowym patronatem Starosty Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Ksyty. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji. Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 45 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z 70 pytaniami. Dodać należy, iż pomysłodawcą, głównym organizatorem konkursu i autorem wszystkich pytań od lat jest Paweł Mamrot, nauczyciel ZSZ w Żarnowie.

 

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Damian Cieślak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie), II – Dagmara Rojek, III – Magdalena Błażejewicz (obie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci ZSP Nr 1 w Opocznie przed ZSO w Opocznie oraz ZSR w Mroczkowie Gościnnym. W klasyfikacji indywidualnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężył Kamil Pacan (Gimnazjum w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie) przed Izabelą Juźwik i Sebastianem Szewczykiem (oboje Gimnazjum w Żarnowie). W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum w Żarnowie, II miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie, III miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym.

 

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Opoczyńskiego. Wręczenia pucharów, dyplomów, certyfikatów i nagród dokonali: Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu, Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu, Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów oraz Krzysztof Gawryś – Przewodniczący Rady Gminy Żarnów. Bożena Kołtunowska – p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie i Pani Bogusława Wiaderna – Dyrektor Gimnazjum w Żarnowie wręczyły podziękowania opiekunom uczniów biorących udział w VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

 

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim były perspektywy rozwoju ludzi młodych na terenie powiatu opoczyńskiego. Licznie zgromadzona młodzież, w bardzo ciekawej debacie, pytała m.in. o sposoby walki z bezrobociem, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu oraz perspektywy rozwoju ziemi opoczyńskiej. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego starali się udzielać wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez młodzież pytania.

Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do VIII edycji tego konkursu. Z każdym rokiem przybywa szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu, co świadczy o rosnącym prestiżu tego konkursu. Jego uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej imprezy.