Podsumowanie projektu „Pomocna dłoń” z udziałem poseł na Sejm Krystyny Ozgi

Dodano: sobota, 21 kwietnia 2012

W czasie ferii zimowych `2012, bardzo duża, bo prawie 90-osobowa grupa uczniów ze szkół podstawowych w Żarnowie i Klewie oraz Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej wyruszyła na zimowisko do Zakopanego. Wyjazd był możliwy dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a organizatorem wyjazdu była Komenda Hufca ZHP w Łasku. Wielki wpływ na wszystkie działania przygotowawcze miała poseł Krystyna Ozga (wicewojewoda łódzki do 2011 roku), od której Nasza Gmina otrzymała skierowania na ten właśnie zimowy obóz. Wyjazd realizowany był w ramach ogólnopolskiego projektu „Pomocna dłoń”. W różnych miejscach kraju zorganizowano turnusy profilaktyczno – wypoczynkowe, w których wzięło udział 1174 dzieci z województw łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego.

 Gmina Żarnów – jako dotknięta kataklizmem w dniu 14 lipca 2011 roku – na wniosek władz samorządowych gminy, została uwzględniona w tym projekcie, którego realizatorem został wspomniany Hufiec ZHP im. Dywizjonu 303 w Łasku (Chorągiew ZHP w Łodzi). Rekrutacją zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, który współpracował z dyrekcjami żarnowskich szkół.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się uroczyste spotkanie uczestników zimowiska w Zakopanem z posłanką na sejm Panią Krystyną Ozgą. W spotkaniu uczestniczył komendant hufca ZHP Łask – dh pwd Edward Kondratiuk wraz ze swoim zastępcą – Piotrem Szumowskim. Pani poseł Krystyna Ozga na spotkanie przybyła ze swoją asystentką Zofią Pawlik. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Żarnów – Krzysztof Nawrocki, sekretarz Urzędu – Bogdan Kubiszewski, skarbnik Edyta Belica, kierownik referatu organizacyjnego – Elżbieta Przybył, dyrektorzy wszystkich szkół, a także kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie Małgorzata Pietruszka wraz z pracownikami. Radę Gminy reprezentował Przewodniczący Rady – Krzysztof Gawryś.
 

Wszystkich zgromadzonych gości gorąco powitał wójt gminy. Organizatorom wyjazdu złożył serdeczne podziękowania za wkład, jaki został włożony w realizację całego, bardzo udanego przedsięwzięcia. Po wystąpieniu wójta głos zabrała poseł Krystyna Ozga, następnie komendant hufca – dh pwd Edward Kondratiuk. Po uroczystych przemówieniach, podczas których skierowano wiele ciepłych słów pod adresem naszej młodzieży szkolnej – dzieciom zgromadzonym na sali wręczone zostały upominki w postaci plecaków szkolnych (renomowanej firmy) wraz z bogatym wyposażeniem.

Zostały one wręczone przez reprezentantki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie – Agnieszkę Smak i Małgorzatę Murawską. Dzieci były bardzo zadowolone z zimowego wyjazdu i z wartościowych upominków, których wcale się nie spodziewały. Wyrażały chęć kolejnych wyjazdów. A ich organizatorzy zapewniali o dalszej współpracy i deklarowali pomoc w realizacji.

Po uroczystości odbyło się spotkanie pani poseł z władzami samorządowymi gminy Żarnów, które upłynęło w przedświątecznej atmosferze.