Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w gminie Żarnów

Dodano: piątek, 20 kwietnia 2012

W kwietniu 2012 roku na terytorium gminy Żarnów odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Opocznie. Przewodniczył mu Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski. Członkowie zarządu wraz z przedstawicielami władz samorządowych gminy Żarnów zwiedzili budowę Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach, podziwiali rozmach realizowanej inwestycji i intensywnie prowadzonych prac. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich firm, zaangażowanych w prowadzenie budowy. Zapoznano się m.in. z problematyką doprowadzenia łączności telefonicznej i internetowej do obiektu oraz zagospodarowania terenu wokół budynku. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor DPS Renata Konecka.

Potem odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Żarnowie, gdzie poinformowano członków zarządu o podejmowanych działaniach przez gminę, mających na celu ostateczne uzbrojenie terenu i podłączenie nowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach do sieci kanalizacyjnej gminy Żarnów.

sam