Podziękowania dla strażaków, zasłużonych w walce ze skutkami kataklizmu

Dodano: czwartek, 03 listopada 2011

W środę, 5 października 2011 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie odbyła się uroczystość uhonorowania strażaków zasłużonych w walce ze skutkami kataklizmu, który w lipcu nawiedził teren naszego powiatu. Uroczystość mająca bardzo podniosły charakter przebiegała z udziałem kilkuset strażaków z PSP i OSP. Do Opoczna przyjechali m.in. komendant główny PSP, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz i komendant KW PSP w Łodzi, nadbrygadier Andrzej Witkowski. Były też władze rządowe, wojewódzkie i samorządowcy wszystkich szczebli, m.in. wójtowie gmin Białaczów i Żarnów, które najbardziej ucierpiały podczas nawałnicy.

 

 

 

Głównym celem spotkania było podziękowanie strażakom za trud i zaangażowanie w ratowanie zdrowia i mienia osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Komendant główny PSP i zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili akcję ratowniczą, czego potwierdzeniem okazały się strażackie awanse i wyróżnienia. Awans do stopnia kapitana Grzegorz Krakała, a do stopnia st. aspiranta Jacek Świąder.

Medale „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odebrali: złoty – st. kpt. Andrzej Urbańczyk, srebrny – st. kpt. Jarosław Studnicki, brązowy – aspiranci Dariusz Kołodziejczyk i Jarosław Kacprzyk, ogniomistrz Leszek Jędrasik (wszyscy z PSP).

 

 

 

Spośród ogromnej rzeszy strażaków ochotników brązowym medalem „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” wyróżniono druhów: Józefa Adamczyka, Sylwestra Adamczyka, Marka Defratykę, Janusza Dębowskiego, Andrzeja Filipczaka, Wiesława Jasiona, Ireneusza Jóźwika, Waldemara Kaletę, Bogdana Kaśkiewicza, Henryka Klatę, Krzysztofa Kołodziejskiego, Waldemara Kotfina, Rafała Lewandowskiego, Jana Marcinkiewicza, Karola Markiewicza, Józefa Nowaka, Jerzego Ogłozińskiego, Sławomira Polewczyka, Grzegorza Rupniewskiego, Grzegorza Rusina, Adama Ruszkiewicza, Krzysztofa Rutowicza, Dariusza Sędkowskiego, Pawła Sobalę, Daniela Stępnia, Krzysztofa Stępnia, Bogdana Szymczyka, Piotra Szymczyka, Jerzego Ślęzaka, Józefa Ślęzaka, Jacka Świątka, Jerzego Taraskę, Henryka Twardowskiego, Jerzego Wiktorowicza, Piotra Woźniaka, Mirosława Wronkowskiego i Waldemara Zelgę.

 

 

 

Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” zawisły na mundurach: Wiesława Kuśmierczyka, Marka Goworka (OSP w Białaczowie), Rafała Pęzowicza (OSP w Opocznie), Marka Kaśkiewicza (OSP w Kraśnicy), Janusza Świądra (OSP w Chełstach), Marka Łosia (OSP w Straszowej Woli).

Srebrny medal otrzymali: Ryszard Druszcz (OSP w Paszkowicach), Zdzisław Świątek (OSP w Topolicach), Janusz Śpiewak (OSP w Zdyszewicach), Tadeusz Szczegielniak (OSP w Zdyszewicach), Daniel Polewczyk (OSP w Chełstach), Wojciech Rabęda (OSP w Skórkowicach), Jerzy Murawski (OSP w Straszowiej Woli), Grzegorz Morawski (OSP w Kraszkowie), Przemysław Woźniak (OSP w Opocznie), Marcin Dzierżawski (OSP w Parczowie), Rafał Purgat (OSP w Miedznej Drewnianej).

Medal brązowe otrzymało trzydziestu trzech strażaków ochotników. Są to: Helena Jaworska, Ewa Watychowicz, Michał Taraska, Dominik Jóźwik (wszyscy OSP w Białaczowie), Jarosław Purgat, Tomasz Kaźmierczyk, Paweł Prusek i Michał Andrychiewicz (OSP w Miedznej Drewnianej), Dawid Stuleblak, Zbigniew Czerczak, Marcin Rudalski i Damian Gruszczyński (OSP w Skroninie), Zbigniew Urbańczyk, Jarosław Wiktorowicz, Krzysztof Wiktorowicz, Krystian Foryś, Jerzy Franaszczyk, Artur Szczegielniak, Mateusz Szymański oraz Norbert Skalski (OSP w Parczowie), Radosław Maruszewski (OSP w Kszczonowie), Łukasz Kaszuba (OSP w Radzicach), Łukasz Starus i Jacek Zagdański (OSP w Brudzewicach), Łukasz Gawęda (OSP w Libiszowie), Wojciech Kaczmarek, Jan Kaczmarek i Gabriel Jasion (OSP w Skórkowicach), Rafał Głuszek (OSP w Chełstach), Kazimierz Druszcz (OSP w Paszkowicach), Dawid Kołodziejczyk (OSP w Topolicach), Jarosław Wójcik i Marcin Murawski (OSP w Straszowiej Woli).

 

 

 

Oprócz medali wręczono też dyplomy z podziękowaniami. Odebrali je przedstawiciele wszystkich jednostek OSP biorących udział w akcji oraz innych służb i instytucji, które ruszyły z pomocą mieszkańcom – od policji przez „Strzelców” z Paradyża po Służbę Więzienną.

 

                                                                                                                                                    Źródło: Tygodnik Opoczyński TOP

 

Na czerwono – imiona i nazwiska strażaków z gminy Żarnów