Pomoc dla rolników przedłużona do 29 listopada 2019 r.

Dodano: środa, 20 listopada 2019

Do 29 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o pomoc dla rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wsparcie dotyczy nie tylko suszy, ale również huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Warunkiem jest, aby objęły co najmniej 30% danej uprawy. Pomoc udzielana jest na hektar zniszczonej uprawy.

Najwyższa pomoc, w stawce 1 tys. zł do 1 ha, zostanie przyznana do tych upraw, gdzie szkody wyniosły co najmniej 70%. Podobnie jest w przypadku wieloletnich użytków rolnych, jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Niższa stawka to 500 zł na ha. Dotyczy zniszczeń w wysokości 30 – 70% upraw, jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Jeżeli zwierząt jest mało, a straty wynoszą 30-70% upraw to pomoc została określona na 250 zł na 1 ha.

Pod podanym linkiem można pobrać wniosek, który należy złożyć w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa : https://www.arimr.gov.pl/