Komunikat w sprawie przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego

Dodano: środa, 20 listopada 2019
Wójt Gminy Żarnów informuje, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek przygotowania tych obiektów do okresu zimowego.
Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji gazowych i przewodów kominowych.
Ponadto do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.
Poniżej: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie do właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego oraz Rozporządzenie nr 4/10 Wojewody Łódzkiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lody z obiektów budowlanych.
kliknij, aby powiększyć…