Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 14 czerwca 2013

Z udziałem Barbary Sadowskiej – wiceprzewodniczącej zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i współtwórczyni systemu na rzecz integracji społecznej osób z grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – w dniu 21 maja 2013 roku w Domu Kultury w Żarnowie, nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Żarnów.

Porozumienie podpisali wójt wraz przewodniczącym Rady Gminy w Żarnowie, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i lokalnych stowarzyszeń w Naszej Gminie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedsiębiorcy, działający w różnych branżach.

 Podpisy pod ważnym dla gminy dokumentem złożyli: Nadleśnictwo Opoczno z siedzibą w Sitowej, Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI w Opocznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie, Stajnia Artystyczna Marcinków, Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice, Stowarzyszenie Staszowianki w Straszowej Woli, Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Soczówki, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków, Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji w Miedznej Murowanej, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 18 Plus w Skórkowicach, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej, Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, a także inne osoby fizyczne, zainteresowane współpracą w zakresie wdrażania ekonomii społecznej.

Adresatami Porozumienia są mieszkańcy Gminy Żarnów, a w szczególności osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Celem nadrzędnym porozumienia społecznego jest współpraca środowiska lokalnego oraz odbudowania zaufania społecznego. Porozumienie ma także na celu zainicjowanie oraz skoordynowanie działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów na terenie Gminy Żarnów, tj. administracji samorządowej, organizacji obywatelskich i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczenia bezrobocia poprzez rozwój instytucji gospodarki społecznej. Porozumienie obejmuje działania związane z określeniem obszarów wykluczenia w gminie, stanu i dynamiki lokalnego rynku pracy oraz ujawnieniem jego głównych problemów i obszarów wymagających poprawy.

Gorąco wierzymy, że działania powyższe realizowane będą poprzez następujące podmioty gospodarki społecznej:

  • Centrum Integracji Społecznej, prowadzone w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Żarnów;
  • Spółdzielnie socjalne – jako konsekwencja udziału osób w poszczególnych warsztatach Centrum;
  • Centrum Ekonomii Społecznej (OWES) – współpraca i włączenie do partnerstwa instytucji koordynującej działania w obszarze gospodarki społecznej w powiecie, tworzącej warunki dla rozwoju inicjatyw integrujących z rynkiem pracy osoby dysfunkcyjne.

Porozumienie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych i jest zawarte na czas nieokreślony. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z p. Moniką Kurzyk (Urząd Gminy w Żarnowie, tel. 44 757-70-55 wewn. 26).