Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze z udziałem drużyn z Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 01 lipca 2013

30 czerwca 2013 roku na stadionie sportowym w Mniszkowie najlepsi strażacy – ochotnicy zmierzyli się w VIII Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Opoczyńskiego. 

Organizatorami zawodów byli: dh Józef Róg – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie, Janusz Ciesielski – wójt Gminy Mniszków oraz st. bryg. Stanisław Sagalara- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Komendantem zawodów był mł. bryg. Dariusz Rzepka, natomiast kierownikiem zawodów – st. kpt. Andrzej Urbańczyk. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, a  sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Mariusz Jędrasik. W duchu sportowej rywalizacji zmierzyli się druhowie – zwycięzcy zawodów szczebla gminnego z poszczególnych gmin powiatu opoczyńskiego, a także tryumfatorzy poprzednich zawodów  powiatowych. Ogółem w zawodach udział wzięło 13 drużyn OSP (9 drużyn męskich – grupa A oraz 5 drużyn kobiecych – grupa C) a także 11 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w tym 4 drużyny dziewcząt i 7 chłopców.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:
• Sztafeta pożarnicza z przeszkodami
• Ćwiczenie bojowe

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

W grupie A zwyciężyła reprezentacja OSP Mniszków (95,00 pkt), drugie miejsce zdobyła OSP Radwan (101,00 pkt), a trzecie – OSP Drzewica (102,00 pkt). Nasi reprezentanci – OSP Chełsty – zajęli ósme miejsce z wynikiem 135,00 pkt. Niestety, wada sprzętu sprawiła, iż osiągnięty wynik nie był zadowalający. Tym samym nie powtórzono sukcesu sprzed dwóch lat, kiedy po sztafecie pożarniczej z przeszkodami strażacy – ochotnicy z Chełst zajmowali drugie miejsce, a po ćwiczeniu bojowym zajęli ostatecznie czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.
 
W grupie C (kobiety) zwycięstwo odniosła OSP Olszowiec (137,00 pkt), a na kolejnym miejscach uplasowały się drużyny OSP Sławno (143,00 pkt) i OSP Mniszków (144,00 pkt).
 
W grupie MDP chłopców zwycięstwo odniosła MDP Sławno (1038,50 pkt) przed MDP Kamień (1031,00 pkt) i MDP Mniszków (1029,00 pkt). Szóste miejsce zajęli nasi chłopcy z MDP Żarnów (1018,00 pkt). Młodzi strażacy z Żarnowa osiągnęli dobry wynik, a różnice punktowe były minimalne. Zabrakło trochę szczęścia, by był na podium.
 
W grupie MDP dziewcząt zwyciężyła MDP Prymusowa Wola (1021,50 pkt) przed MDP Błogie (1012,00 pkt) i MDP Sławno (1004,00 pkt).

Zawody obserwowali i wręczali nagrody zwycięskim drużynom, m.in. dh Tadeusz Cisowski – wiceprezes Zarzadu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP i RP w Łodzi, Artur Bagieński – wicemarszałek Województwa Łódzkiego, dh Józef Róg – prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP jednocześnie wicestarosta powiatu opoczyńskiego, Andrzej Kopania –przewodniczcy Rady Powiatu, st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, burmistrzowie i wójtowie poszczególnych gmin powiatu opoczyńskiego oraz prezesi i komendanci Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu opoczyńskiego. Gminę Żarnów reprezentowali wójt Krzysztof Nawrocki, sekretarz Bogdan Kubiszewski oraz członkowie Zarządu Gminnego i Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP. Warto podkreślić, iż podczas zawodów Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza za długoletnią działalność w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej została uhonorowana dh Maria Morawska, wójt Gminy Żarnów w latach 2002-2010.

Czołowe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary, oraz drobne upominki, ufundowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie a także nagrody  pieniężne ufundowane przez burmistrzów i wójtów z poszczególnych gmin naszego powiatu. Organizatorzy tegorocznych zawodów Sportowo – Pożarniczych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mniszkowie szczególnie gorąco dziękują licznym sponsorom, którzy wsparli finansowa to ważne przedsięwzięcie organizacyjne. Następne zawody na szczeblu powiatowym – dopiero w 2015 roku…

mniszkow-2

mniszkow-3

mniszkow-4

mniszkow-5

mniszkow-6