Powstanie Gminny Dom Kultury w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 17 sierpnia 2009

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1292/09 zatwierdził listę operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wśród złożonych wniosków w naborze, który się odbył w dniach 2 lutego – 2 kwietnia 2009 roku, znalazł się projekt Gminy Żarnów dotyczący zaadoptowania części budynku urzędu na Gminny Dom Kultury. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 75 % inwestycji.

W ramach prac przy remoncie budynku przy ulicy Opoczyńskiej 5 zostaną wykonane m.in. docieplenie, nowe tynki, wymiana okien, renowacja dachu, instalacji grzewczej, elektrycznej i sanitarnej, utwardzenie placu kostką brukową i przystosowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz budynku mieścić się będzie m.in. sala widowiskowa ze sceną i wyposażeniem medialnym oraz pomieszczenia do zajęć artystycznych.