Uroczystości rocznicowe na Diablej Górze

Dodano: wtorek, 18 sierpnia 2009

W niedzielę, 16 sierpnia przy pomniku na Diablej Górze odbyły się tradycyjne uroczystości związane z upamiętnieniem zwycięskiego boju 25 pp AK oraz oddaniem hołdu pomordowanym żołnierzom i mieszkańcom okolicznych wsi w czasie II wojny światowej. Spotkanie, którego organizatorem była wójt gminy Żarnów Maria Morawska zgromadziło kilkaset gości z całego kraju. Wśród nich obecni byli uczestnicy wydarzeń z sierpnia 1944 r. na czele z ówczesnymi dowódcami oddziałów, a dziś generałami: Aleksandrem Arkuszyńskim ps. „Maj”, i Stanisławem Karlińskim ps. „Burza”, przedstawiciele władz wojewódzkich z wicewojewodą Krystyną Ozgą, parlamentu, władze powiatowe, miejskie, gminne, policji, wojska, palcówek oświatowych, organizacji paramilitarnych, harcerzy, fundatorzy pomnika na Diablej Górze oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych i polową mszą. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Klewie przedstawiła inscenizację patriotyczną, po której nastąpiły okolicznościowe wystąpienia i wspomnienia historycznych wydarzeń. Po występie orkiestry dętej z Witowa delegacje złożyły wieńce i wiązanki przy pomniku, a na zakończenie uczestnicy spotkali się na polowym poczęstunku przy grochówce.