Praca dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 31 października 2014

Wójt Gminy Żarnów informuje o powołaniu Centrum Integracji Społecznej w Żarnowie. W związku z tym ogłasza nabór osób bezrobotnych do pracy. Istnieje szansa uzyskania zatrudnienia dla mieszkańców Gminy Żarnów nie posiadających stałych dochodów (emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych). Nabór do pracy odbywa się w ramach „Programu zatrudnienia socjalnego” w gminie Żarnów.

Zainteresowanych podjęciem pracy zapraszamy do Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5. Codziennie, przez pięć dni – od poniedziałku 3 listopada do piątku 7 listopada 2014 roku, od godz. 9.00 do 13.00 odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne i zapisy osób, pragnących podjąć pracę. Każdemu uczestnikowi „Programu zatrudnienia socjalnego” przysługuje świadczenie integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, zdrowotne), jeden bezpłatny posiłek dziennie, programy rozwijające społecznie, szkolenia zawodowe i BHP, badania lekarskie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy…

Wójt Gminy Żarnów

dr Krzysztof Nawrocki