KOMUNIKAT skierowany do odbiorców wody z wodociągu Ruszenice

Dodano: piątek, 31 października 2014

KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ruszenice

(miejscowości: Ruszenice, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Maleniec, Jesion, Adamów, Skumros, Poręba, Myślibórz, Zdyszewice, Klew, Widuch, Afryka, Dłużniewice, Grębenice, Skórkowice, Sielec, Soczówki, Wierzchowisko, Malków, Chełsty, Antoniów, Nowa Góra, Pilichowice, Marcinków, Paszkowice, Tomaszów, Bronów, Żarnów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody do spożycia pochodzących z wodociągu publicznego Ruszenice pobranych w ramach kontroli wewnętrznej producenta oraz wyników badań w ramach kontroli urzędowej informuje, że woda z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).       

Woda z wodociągu publicznego – Ruszenice nadaje się do spożycia.

woda_f82b7e_bg