Próba syren alarmowych na terenie gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 31 lipca 2014

Wójt Gminy Żarnów informuje, że na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), w związku z pismem Wojewody Łódzkiego znak ZK-IV.642.15.2014 w sprawie uczczenia 70 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 01 sierpnia 2014 r. (piątek) o godzinie 1700 przeprowadzona zostanie na terenie gminy Żarnów głośna próba syren alarmowych.

Próba, o której mowa wyżej, polegać będzie na wyemitowaniu modulowanego dźwięku syreny w okresie jednej minuty przez syreny alarmowe wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żarnów