Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG

Dodano: środa, 08 czerwca 2011

Mieszkańcy gminy Żarnów!Firma „Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Projekt realizowany będzie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.W ramach szkolenia nabędziecie Państwo kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu  – Spawacz w technologii MAG i TIG. Szkolenia odbędą się w Łodzi. O PROJEKCIE: Projekt „Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. łódzkiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu spawacza w technologii MAG i TIG. W/w kwalifikacje wykorzystywane są w przemyśle metalowym, branży budowlanej i konstrukcji stalowych, zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach konstrukcyjnych i stalowych. To przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny. INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:1.  Udział w projekcie jest bezpłatny.2. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz noclegi podczas zajęć praktycznych, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników.3. Szkolenie będzie realizowane w trybie weekendowym (od godzin popołudniowych w piątek do godzin popołudniowych w niedzielę).4. Zajęcia teoretyczne będą realizowane w 20-osobowych grupach. Zajęcia praktyczne przy użyciu 10 stanowisk szkoleniowych prowadzone będą w hali ćwiczeniowej.  Jednocześnie szkolonych będzie 20 osób (2 os. na stanowisko).5.  Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, który odbędzie się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Spawalnictwa. KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?Grupę docelową w projekcie stanowią zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).Ponadto w związku z wymogami formalnymi stawianymi przez Instytut Spawalnictwa kandydat przystępujący do egzaminu musi spełniać następujące warunki:–   posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,– przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza. ZASADY REKRUTACJI: Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby:–  powyżej 45 roku życia (minimum 50% wszystkich uczestników)– zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach (minimum 60% wszystkich uczestników)Zainteresowani proszeni są o kontakt z p. Ewą Szewczyk (Urząd Gminy w Żarnowie, tel.             44 757-70-55      , pok. 6)